Obsah

Vzdělávací aktivity Řídícího výboru MAP II

Po celou dobu projektu MAP II proběhne 6 tematických setkání Řídícího výboru na doporučená témata:

  • Podpora škol se slabšími vzdělávacími výsledky.
  • Podpůrné a motivační sítě pro rodiče dětí se SVP ve včasné a rané péči.
  • Včasné plánování a podpora žáků se SVP při vstupu do vzdělávání a při přechodu mezi stupni vzdělání.
  • Dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání pro každého dítěte/žáka ve školách v území.
  • Podpůrné a akceptující prostředí ve školách a v území a opatření pro řešení šikany a diskriminace.
  • Možnosti zlepšení spolupráce s rodiči.
  • Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči, začleňování žáků se SVP do neformálního a zájmového vzdělávání a odstraňování finančních bariér.
  • Selektivnost systému (přechody z MŠ do ZŠ, ze ZŠ na víceletá gymnázia, kvalita 2. stupně základních škol, přechod ze ZŠ na SŠ).
 
USPOŘÁDANÉ TEMATICKÉ SEMINÁŘE PRO ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP - uveřejněno ZDE