Obsah

Workshopy pro odbornou veřejnost

Workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání a v oblasti podpory polytechnického vzdělávání

Hlavním smyslem aktivity je uspořádat vzdělávací akce, workshopy aj. pro odbornou veřejnost, resp. pro zájemce z řad aktérů ve vzdělávání. Tématem vzdělávacích aktivit bude např. rozvoj kvalitního vzdělávání, inkluze, aktivizující formy učení aj.

Dovoluji si Vás a Vaše kolegy z Vašich škol v rámci projektu MAP II ORP Příbram pozvat na semináře:

 

Školní zralost aneb Jak vypadá dítě připravené jít do školy pod vedením PhDr. et Mgr. Evy Burdové, MBA , který se uskuteční s ohledem na současnou epidemiologickou situaci online dne 17.2.2022 od 13,00 – 17,00 hod.

V rámci semináře si budeme společně s paní učitelkami povídat nejen o tom, co každá paní učitelka mající vystudovanou pedagogiku předškolního věku zná tedy specifika tělesné připravenosti, mentální připravenosti, sociální zralosti, emoční zralosti, základy znalostí dle RVP PV apod., ale pokusíme si rozšířit úhel pohledu i o vnímání specifických charakteristik osobnosti dítěte, jež nám školní zralost ovlivňují. Tím si rozšíříme vhled do MBTI typologie osobnosti.

Všechny technické parametry budou upřesněny před konáním semináře.

Prosím Vás, aby se zájemci z Vaší školy přihlásili zde nebo na níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 10.2.2021.

Přihlašovací formulář - https://forms.gle/ncJgozWXA4VDtPnCA

školní zralost

 

Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování a s jeho rodiči, ochrana před manipulací pod vedením PhDr. et Mgr. Evy Burdové, MBA , který se uskuteční dne 2.3.2022 od 12,00 – 17,00 hod.. Seminář proběhne v závislosti na preferenci účastníků s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci buď prezenčně či online. V případě prezenční formy bude místem setkání Příbram, Náměstí TGM 121, sál zastupitelstva ve 2. patře.

Seminář je zaměřen na prohloubení komunikativních kompetencí pedagogických pracovníků v běžných situacích i v situacích emočně vypjatých. Budeme se zabývat problematikou nežádoucího chování žáků, ale i problémového chování rodiče, konkrétně se budeme dotýkat volby vhodných komunikačních postojů a prostředků, které mohou pedagogové využít v situacích běžných i emočně vypjatých, aby byly eliminovány nežádoucí dopady narušeného chování. Znalost těchto technik umožní učitelům preventivně předcházet vyhroceným komunikačním situacím. Povíme si krátce i něco o manipulaci, jak ji rozeznat a jak na ni efektivně reagovat.

Pedagogové si mohou na seminář přinést vlastní kazuistiky problémové komunikace.

Všechny technické parametry budou upřesněny před konáním semináře.

Prosím Vás, aby se zájemci z Vaší školy přihlásili zde nebo na níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 20.2.2021.

Přihlašovací formulář - https://forms.gle/gc1Yb5kpmbEzvf5S8

nežádoucí projevy chování

 

 

 

Hry a skupinové aktivity ve výuce matematiky pod vedením Mgr. Štěpánky Baierlové , který se uskuteční 25.3. od 9 – 13,00 hod. v Příbrami (Náměstí TGM 121, sál zastupitelstva).

o čem to bude:

Také přemýšlíte o tom, jak pro matematiku získat děti, které s ní tak trochu bojují? Jak posilovat u dětí matematické a logické myšlení zábavnou formou? Jak rozvíjet potenciál každého žáka v závislosti na jeho možnostech? Jak nastavit vzdělávací cíle a jak hodnotit jejich naplnění?
Snažím se držet pravidla, že když se děti učí s radostí, mají větší šanci na úspěch, proto často využívám skupinovou práci a do výuky zařazuji aktivity a hry, které děti baví. V rámci workshopu se s vámi o některé z nich podělím a samozřejmě si i něco společně zahrajeme.
Prostor bude i na vzájemnou diskuzi a dotazy.  

 

medailonek lektora:

Štěpánka Baierlová, ZŠ Labyrinth Brno
Vystudovala učitelství na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a od dob studií se věnuje pedagogické praxi na různých typech škol. V letošním roce přesídlila ze Sušice do Brna a v současné době učí na základní škole Labyrinth matematiku, informatiku a také robotiku.
Patří mezi průkopníky nových technologií a školní robotiky, pro kterou se snaží získat i dívky. O své práci hodně přemýšlí, ráda zkouší nové metody a neustále se snaží hledat nové cesty, které naše školství mohou posunout o kousek dál. Aktuálně je také členkou Expertního panelu pro přípravu velké revize RVP ZV, ve kterém zastupuje hlas učitelů z praxe. V roce 2020 získala druhé místo ceny Global Teacher Prize Czech Republic a v letošním roce postoupila do světového finále mezi TOP 50 inspirativních učitelů světa. 

 

Prosím Vás, aby se zájemci z Vaší školy přihlásili zde nebo na níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 15.3.2021.

 

Přihlašovací formulář - https://forms.gle/P6BXnGJT55L9sZkP6

matematika

 

 

Děkuji.

Opatrujte se v tomto náročném čase.

 

Vendula Šedivá

Odborný garant projektu MAP II ORP Příbram

Projektový manažer

 

 

 

Formativní hodnocení - 22.-23.6.2021

Ve dnech 22.-23. června 2021 proběhl seminář Formativní hodnocení pod vedením Mgr. Jiřiny Majerové

formativní

formativní

 

Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku - 27.-28.4.2021

Ve dnech 27.-28. dubna 2021 proběhl seminář Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku pod vedením Mgr. Jiřiny Bednářové.

p

p

 


Šikana a kybešikana - 21.4.2021

Ve dnech 21.4.2021 proběhl seminář Šikana a kybešikana pod vedením lektorky PhDr. et Mgr. Evy Burdové, MBA.

p

pozvánka

 


Seminář Syndrom vyhoření a motivace 2 - 24.3.2021

Z projektu Místní akční plán na Příbramsku se nám podařilo 24.3.2021 zrealizovat pokračovací seminář na téma Syndrom vyhoření a motivace 2  pod vedením lektory Aleny Zborníkové.

wordcloud

p

 


Práce s třídním kolektivem - 14. - 15.10.2020

Ve dnech 14.10. a 15.10.2020 se zrealizoval seminář Komplexní práce s třídním kolektivem pod vedením lektorky Mgr. Markéty Hlavsové. Seminář byl veden velmi interaktivní formou a vedl k zapojení všech účastníků.

p

p

 


Seminář Syndrom vyhoření a motivace

Z projektu Místní akční plán na Příbramsku se nám podařilo 7.10.2020 zrealizovat další kolo školení na téma Syndrom vyhoření a motivace pod vedením lektory Aleny Zborníkové.

p

p

 


Seminář Syndrom vyhoření a motivace

Z projektu Místní akční plán na Příbramsku se nám podařilo díky zlepšující se situaci v rámci koronavirové pandemie zrealizovat odkládané školení na téma Syndrom vyhoření a motivace pod vedením lektory Aleny Zborníkové ve dnech 12.5. a 19.5.2020.  O semináře byl velký zájem a účastnili se jej pedagogové základních a mateřských škol z Příbramska. 

p

 

Podrobné informace a fotky se seminářů najdete ZDE - projekty-mas/map-orp-pribram/fotogalerie/