Navigace

Obsah

Číslo výzvy MAS

797/03_16_047/CLLD_16_01_036 

Název výzvy MAS

Výzva MAS PODBRDSKO – Prorodinná opatření III.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

28. 2. 2019

Datum zpřístupnění žádostí o podporu

28. 2. 2019, 4:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

28. 2. 2019, 4:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

5. 4. 2019, 12:00

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU

v turo chvíli probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

 

TEXT VÝZVY

Výzva MAS PODBRDSKO – Prorodinná opatření III.

 

PŘÍLOHY

Příloha č.1 Hodnocení a výběr projektů

Příloha č.2 Stanovy MAS Podbrdsko

Příloha č.3 Jednací řád

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace - seminář pro žadatele

 

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2)

Obvyklé ceny a mzdy platy_1.5.2018

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

tábory 4