Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KONTAKTY

mas

MAS PODBRDSKO, z.s.
IČO: 27051935


Sídlo:
Hvožďany 80
262 44 Hvožďany

 

Administrativní pracoviště:
MAS Podbrdsko, z.s.        
Městské zdravotnické zařízení
Komenského 646              
262 42 Rožmitál pod Třemšínem


Email: info@maspodbrdsko.cz

Kancelář MAS:
Jana Filinová, tel.: 723 435 274 

Petra Benjáková, tel.: 725 912 006 
Vendula Šedivá, tel. 724 860 369 

všechny kontakty naleznete zde

Obsah

logolink

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

 

Dokumenty ke stažení:

Pravidla pro žadatele 19.2.1

 

PREZENTACE ke stažení ZDE:

PREZENTACE - podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

PREZENTACE - informace k 1.Výzvě PRV v kostce

 

Postup pro Žádosti o dotaci přes MAS:

Jak se přihlásím na Portál farmáře?

Žádost o přístup do Portálu farmáře ZDE

Informace pro žadatele o přístupu do Portálu farmáře

SZIF - odkaz na oddělení příjmu žádostí Příbram
 

 

Postupy administrativních kroků k Žádosti PRV - projektová opatření:

Postup ŽoD od podání na MAS k podání na RO SZIF

Podrobný postup pro podáné Hlášení o změnách přes PF

Postup pro nastavení zasílání emailových zpráv

Zjednodušený postup pro podání Hlášení o změnách přes PF

Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci

Postup pro doplnění ŹOD přes Portál farmáře (PF)

Bližší informace a podmínky k Portálu farmáře

Postup žadatele při změně identifikačních a kontaktních údajů

 

Prohlášení o zařazení podniku do MSP:

Příkladový manuál na vyplnění Prohlášení o zařazení podniku

Příkladový manuál pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku

Příručka k definici mikro, malých a středních podniků_příklady

Pravidla 19.2.1 Příloha 4 Definice velikosti podniku

- Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podníků

(příloha je předkládána v podobě vyplněného el.formuláře v pdf, který je k dispozici na http://www.szif.cz/cs/prv2014 )

 

Vytvoření pracovních míst v projektu:

Pravidla 19.2.1 Příloha 14 Metodika tvorby pracovních míst

 

Postup při výběrovém řízení:

Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV za období 2014-2020

Zákon o zadávání veřejných zakázek - nový

 

Finanční zdraví projektu:

Metodika výpočtu finančního zdraví

Postup doložení finančního zdraví

 

Ostatní dokumenty:

Programový rámec PRV a oblasti podpory - jedná se o Programové rámce ze Strategie MAS (žadatelé dokládají soulad se Strategií MAS Podbrdsko)

Příloha I Smlouvy o fungování EU

Pravidla publicityMetodika publicity

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Společný celní sazebník EU

Klasifikace CZ - NACE

Příloha 3 Pravidel 19.2.1 - Závazný přehled max.hodnot výdajů dotace (str. 94 Pravidel 19.2.1)