Navigace

Obsah

Členové MAS Podbrdsko

Dle platných Stanov MAS Podbrdsko:

Členem Spolku se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba starší osmnácti (18) let s trvalým pobytem v obci na Území MAS s výjimkou zaměstnanců Spolku v trvalém pracovním poměru nebo právnická osoba se sídlem či provozovnou v obci na Území MAS, která souhlasí se Stanovami a cíli Spolku.

Všechny informace ke členství v MAS Podbrdsko, práva a povinnosti členů a sumář činností Valné hromady MAS jsou dány platnými Stanovami MAS PODBRDSKO.

Dokumenty ke členství

Přihláška ke členství

Příspěvkový řád

Zmocnění pro nové členy

Zájmové skupiny

Stanovy MAS PODBRDSKO

Výše členských příspěvků na rok 2020

Na základě USNESENÍ SPRÁVNÍ RADY MAS č. SR2/2020-4 ze dne 27.4.2020 je schválena výše členských příspěvků pro rok 2020 následovně:

  • podnikatelé podle zákona č. 89/2012 Sb – 1.000,- Kč
  • obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb. – 2.000,- Kč
  • příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu a územně samosprávnými celky – 2.000,- Kč
  • fyzické osoby, neziskové organizace - 100,- Kč
  • členské příspěvky členů Spolku, kteří jsou obcemi podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve výši 30,- Kč na obyvatele

(počet obyvatel obcí bude při stanovování celkové výše členského příspěvku stanovován podle počtu obyvatel příslušné obce k 1.1.2018 dle statistiky ČSÚ)

 

V souvislosti se situací v ČR jsou členské příspěvky splatné do 31.7.2020.

 

 

Aktualizace: 16.9.2020