Navigace

Obsah

Přehled nejdůležitějších milníků Místní akční skupiny PODBRDSKO

2006                                     
Založení MAS PODBRDSKO na současném území MAS.

2007-2013                         
MAS nebyla vybrána k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR a činnost sdružení se zastavila.

2013-2016                          
MAS obnovila svoji činnost, nastavily se veškeré aktivity a povinnosti pro správné fungování spolku a byla vytvořena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO 2014-2020.

Od září 2015 se pořádají místní akční skupinou Podbrdské farmářské a řemeslné trhy v Rožmitále a Březnici, jejichž tradice pokračuje dosud.

1.5.2016-31.10.2017       
MAS společně s městem Příbram realizovali projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Příbram. Cílem projektu bylo vytvoření strategického dokumentu, který zmapoval situaci ve školství na území ORP, dále probíhal sběr projektových záměrů a pořádaly se vzdělávací aktivity.

2017                                     
MAS se od počátku roku 2017 aktivně připravovala na vyhlášení prvních Výzev MAS k předkládání Žádostí o podporu. První Výzva MAS z Operačního programu zaměstnanost byla vyhlášena v dubnu 2017. Další dvě Výzvy MAS se připravovaly a byly vyhlášeny na podzim roku 2017.

1.11.2017-31.10.2019    
Realizace projektu Plánování sociálních služeb na území MAS PODBRDSKO. Cílem projektu je tvorba Střednědobého komunitního plánu sociálních služeb na území MAS, tedy dokument, který bude sloužit pro všechny obce v regionu. Konkrétně tento projekt otevírá cestu ke zvýšení kvality života lidí, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci.

V rámci projektu bude zhotoven informační portál o sociálních službách pro zástupce obcí a širokou veřejnost z území MAS.

2018                                     
V roce 2018 byly vyhlášeny a administrovány dvě výzvy z Operačního programu zaměstnanost, tři výzvy z Programu rozvoje venkova a tři výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Dále byl připravován a přijat čtvrtý Operační program životní prostředí.