Navigace

Obsah

Mapa území MAS Podbrdsko

 

Území MAS Podbrdsko tvoří katastry 37 obcí. Území je kompaktní, souvislé a není rozděleno žádným územním pásem sousedních obcí či jinou územně správní jednotkou. 

Z hlediska administrativně správního je celé území součástí Středočeského kraje, okresu Příbram a  SO ORP Příbram. SO POÚ jsou na území čtyři – Březnice, Rožmitál pod Třemšínem, Příbram a Milín.

Rozloha území: 382 km²

Počet obcí: 37

Počet obyvatel: 18.013 (k 1. 1. 2017)

 

Členská základna Národní sítě Místních akčních skupin:
mapa MAS ČR

 

 


Umístění MAS v rámci ČR:

MAPA MAS

Mapa MAS od 1.1.2016 - připojení části území z bývalého Vojenského újezdu Brdy, dnešní CHKO Brdy:

mapa MAS

ORP Pb

 

Původní mapy ze Strategie MAS:

mapa 1mapa 2mapa

 

 

Aktualizace: 16.4.2018