Navigace

Obsah

Příměstské tábory na území MAS

Místní akční skupina Podbrdsko pomáhá zrealizovat aktivity či zajistit služby, které v našem regionu opravdu chyběly. Jednou z těchto aktivit je nabídka příměstských táborů pro pracující rodiče, kteří nemají možnost svěřit své ratolesti v době letních prázdnin členům rodiny či přátelům. Příměstské tábory jsou realizovány na celém území Podbrdska - tedy na Rožmitálsku, Březnicku, Milínsku a Hvožďansku. Průměrná cena příměstských táborů se v České republice pohybuje okolo 2.000 Kč za týden. Díky dotacím z MAS Podbrdsko se podařilo snížit ceny táborů až na jednu čtvrtinu - platí se převážně jen stravné pro děti a doprava na výlety.  Nabídka příměstských táborů  je opravdu pestrá, kdy rodiče mohou pro své děti vybrat nejrůznější zaměření - hudební, umělecké, divadelní či sportovní aj..

V roce 2017 byly schváleny tři projekty na příměstské tábory (obec Milín, ZŠ a MŠ Hvožďany a Rodinné centrum Pampeliška Březnice). Jelikož se tábory v roce 2017 kapacitně rychle naplnily a poptávka byla vyšší než nabídka, vyhlásili jsme na začátku roku 2018 druhou výzvu na podporu příměstských táborů, kdy jsme podpořili tři další žadatele (ZŠ Březnice, obec Milín a Junák – český skaut středisko Rožmitál pod Třemšínem).

Díky tomu, že MAS Podbrdsko úspěšně realizuje projekty z operačního programu zaměstnanost (OPZ), jsme jsme jako jedna z vybraných MAS z celé ČR dostali možnost požádat o navýšení alokace, finančních prostředků, na tento operační program. Díky tomu jsme mohli vyhlásit v únoru roku 2019 další, v pořadí již třetí, výzvu na podporut příměstských táborů s celkovou alokací takřka 3.000.000 Kč, ve které bylo podpořeno dalších šest žadatelů (obec Sedlice a Milín, ZŠ a MŠ Hvožďany a Rodinné centrum Pampeliška Březnice, Junák – český skaut středisko Rožmitál pod Třemšínem, zapsaný spolek Techak IT).

Celkově tedy region díky aktivitám MAS na podporu rodin s dětmi získal takřka 6.000.000 Kč, které zajistí realizaci 133 turnusů příměststkých táborů v období 6 let.

12 

TÁBOR TÁBORY

 


 

Podpořený subjekt  ZŠ a MŠ Hvožďany

Výše dotace  453.500 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.7.2017 - 30.11.2019

Základní a mateřská škola Hvožďany v rámci projektu ZŠMŠ Hvožďany - příměstský tábor (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_036/0007273) realizuje po dobu 3 let v období letních prázdnin celkem 9 turnusů příměstských táborů. V roce 2017 se dvou turnusů tvořivého tábora a jednoho turnusu sportovního tábora se zúčastnilo na sedmdesát dětí z Hvožďanska a Březnicka - od nejmladších předškoláků až po nejstarší sedmáky.V roce 2018 proběhli opěr tři turnusy příměstského tábora - Sportovní, Tvořivě sportovní a Tvořivý tábor.

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


 

Podpořený subjekt  Rodinné centrum Pampeliška Březnice

Výše dotace   532.187,50 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.8.2017 - 30.7.2019

Rodinné centrum Pameliška Březnice v rámci projektu Příměstské tábory Březnice (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_036/0007270) realizuje po dobu 3 let v období letních a podzimních prázdnin sérii 9 příměstských táborů s různou tématikou a odpovídajícím programem (dobrodružný, divadelní, animák, podzimní a kreativní a pohybový).

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


 

Podpořený subjekt  obec Milín

Výše dotace   629.875 Kč (95% dotace)

Doba realizace  1.7.2017 - 30.6.2019

Obec Milín v rámci projektu Příměstské tábory Milín (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_036/0007275) realizuje po dobu 3 let v období letních prázdnin  sérii 17 příměstských táborů s různou tématikou a odpovídajícím programem (English kemp, Adventure - dobrodružný, Škola hrou, kreativní, výtvarně animační ve spolupráci se ZUŠ Jana Jakuba Ryby Rožmitál pod Třemšínem a další ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram).

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


 

Podpořený subjekt  ZŠ Březnice

Výše dotace   431.201,25 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.7.2018 - 30.9.2020

Základní škola Březnice v rámci projektu Příměstský tábor zdravohraní (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009367) realizuje po dobu 3 let v období letních a jarních prázdnin sérii 9 příměstských táborů se zaměřením na pohyb a zejména jógu.

Podrobné informace o projektu najdeteZDE.

  


 

Podpořený subjekt  Junák - český skaut, středisko Rožmitál p. Tř., z.s.

Výše dotace   470.000 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.4.2018 - 310.3.2021

Junák - český skaut, středisko Rožmitál p. Tř., z.s. v rámci projektu S rožmitálskými skauty aktivně k zaměstnanosti (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009369) realizuje na Rožmitálsku po dobu 3 let v období letních a jarních prázdnin  sérii 9 příměstských táborů se zaměřené na zdravý životní styl, pohybový, estetický a osobnostní rozvoj a prevenci riz.

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


 

Podpořený subjekt  obec Milín ve spolupráci s Mateřským centrem Pampeliška Březnice

Výše dotace   478.875 Kč (95% dotace)

Doba realizace  28.7.2018 - 27.7.2021

Obec Milín  ve spolupráci s Mateřským centrem Pampeliška Březnice v rámci projektu Příměstské tábory na Podbrdsku (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009380) realizuje na Milínsku a Březnicku po dobu 3 let v období letních prázdnin  sérii 17 příměstských táborů s různou tématikou.

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


 

Podpořený subjekt  ZŠ a MŠ Hvožďany

Výše dotace  419 962,50 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.2.2020 - 30.11.2022

Základní a mateřská škola Hvožďany v rámci projektu ZŠMŠ Hvožďany - příměstský tábor II (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011762) realizuje po dobu 3 let v letech 2020 - 2022 v období letních prázdnin celkem 9 turnusů příměstských táborů. Zaměření táborů je různorodé - od tvořivých, přes hudebně divadelní díly, až po sportovní.
 

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


Podpořený subjekt  Obec Milín

Výše dotace  629 625,00 Kč (95% dotace)

Doba realizace  29.6.2020 - 30.12.2022

Obec Milín v rámci projektu Příměstské tábory do třetice Milín (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011757) realizuje po dobu 3 let v letech 2020 - 2022 v období letních a jarních prázdnin celkem 18 turnusů příměstských táborů. Zaměření táborů je různorodé - Adventure (dobrodružný turnus zaměřený na sportovní zážitky), Škola hrou (zábavná matematika, logika, chemické pokusy, pohybové aktivity a hry), Turnus s organizátorkou táborů paní Editou Trnkovou (dle věku dětí uzpůsobený program - tvoření a hry zaměřené na smyslové vnímání a rozvoj dětí, kreativita), English Camp (zaměřený na konverzaci v anglickém jazyce), Do muzea zadními vrátky (děti poznávají zázemí a činnosti pracovníků Hornického muzea v Příbrami, zaměřené i na vědecké bádání), Prázdniny se ZUŠkou (ve spolupráci se ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitálu p. Třemšínem)

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


Podpořený subjekt  Junák - český skaut, středisko Rožmitál p. Tř., z.s.

Výše dotace   419.125,- Kč (Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.2.2020 - 31.12.2022

Junák - český skaut, středisko Rožmitál p. Tř., z.s. v rámci projektu Rožmitálské skautské příměstské tábory (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011757) zrealizuje na Rožmitálsku po dobu 3 let v období letních prázdnin sérii 7 příměstských táborů se zaměřené na zdravý životní styl, pohybový, estetický a osobnostní rozvoj a prevenci rizik.

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


Podpořený subjekt  Rodinné centrum Pampeliška Březnice

Výše dotace   522.937,50 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.8.2020 - 30.7.2022

Rodinné centrum Pameliška Březnice v rámci projektu Dětské léto v Březnici (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011756)realizuje po dobu 3 let v období letních a podzimních prázdnin sérii 10 příměstských táborů (8 v létě a 2 na podzim) s různou tématikou (dobrodružný,  jazykový, kreativní a pohybový).

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


Podpořený subjekt  Obec Sedlice

Výše dotace   450.000,00 Kč (95% dotace)

Doba realizace  1.5.2019 - 31.12.2021

Obec Sedlice v rámci projektu Příměstské tábory v Sedlici (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011742) zrealizuje po dobu 3 let v období letních prázdnin sérii 9 příměstských táborů s různou tématikou - sportovně-tvořivý, taneční a třetí motivovaný lesní moudrostí.

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


Podpořený subjekt  Techak IT

Výše dotace   499.062,00 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.7.2019 - 31.8.2021

Spolek Techak IT v rámci projektu TECHAK IT příměstské tábory (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011735) zrealizuje po dobu 3 let v období letních prázdnin sérii 10 příměstských táborů s tématikou robotiky, kybernetiky a počítačů.

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.