Navigace

Obsah

Příměstské tábory na území MAS

Místní akční skupina Podbrdsko pomáhá zrealizovat aktivity či zajistit služby, které v našem regionu opravdu chyběly. Jednou z těchto aktivit je nabídka příměstských táborů pro pracující rodiče, kteří nemají možnost svěřit své ratolesti v době letních prázdnin členům rodiny či přátelům. Příměstské tábory jsou realizovány na celém území Podbrdska - tedy na Rožmitálsku, Březnicku, Milínsku a Hvožďansku. Průměrná cena příměstských táborů se v České republice pohybuje okolo 2.000 Kč za týden. Díky dotacím z MAS Podbrdsko se podařilo snížit ceny táborů až na jednu čtvrtinu - platí se převážně jen stravné pro děti a doprava na výlety.  Nabídka příměstských táborů  je opravdu pestrá, kdy rodiče mohou pro své děti vybrat nejrůznější zaměření - hudební, umělecké, divadelní či sportovní aj..

V roce 2017 byly schváleny tři projekty na příměstské tábory (obec Milín, ZŠ a MŠ Hvožďany a Rodinné centrum Pampeliška Březnice). Jelikož se tábory v roce 2017 kapacitně rychle naplnily a poptávka byla vyšší než nabídka, vyhlásili jsme na začátku roku 2018 druhou výzvu na podporu příměstských táborů, kdy jsme podpořili tři další žadatele (ZŠ Březnice, obec Milín a Junák – český skaut středisko Rožmitál pod Třemšínem).

12

 


 

Podpořený subjekt  ZŠ a MŠ Hvožďany

Výše dotace  453.500 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.7.2017 - 30.11.2019

Základní a mateřská škola Hvožďany v rámci projektu ZŠMŠ Hvožďany - příměstský tábor (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_036/0007273) realizuje po dobu 3 let v období letních prázdnin celkem 9 turnusů příměstských táborů. V roce 2017 se dvou turnusů tvořivého tábora a jednoho turnusu sportovního tábora se zúčastnilo na sedmdesát dětí z Hvožďanska a Březnicka - od nejmladších předškoláků až po nejstarší sedmáky.V roce 2018 proběhli opěr tři turnusy příměstského tábora - Sportovní, Tvořivě sportovní a Tvořivý tábor.

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


 

Podpořený subjekt  Rodinné centrum Pampeliška Březnice

Výše dotace   532.187,50 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.8.2017 - 30.7.2019

Rodinné centrum Pameliška Březnice v rámci projektu Příměstské tábory Březnice (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_036/0007270) realizuje po dobu 3 let v období letních a podzimních prázdnin sérii 9 příměstských táborů s různou tématikou a odpovídajícím programem (dobrodružný, divadelní, animák, podzimní a kreativní a pohybový).

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


 

Podpořený subjekt  obec Milín

Výše dotace   629.875 Kč (95% dotace)

Doba realizace  1.7.2017 - 30.6.2019

Obec Milín v rámci projektu Příměstské tábory Milín (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_036/0007275) realizuje po dobu 3 let v období letních prázdnin  sérii 17 příměstských táborů s různou tématikou a odpovídajícím programem (English kemp, Adventure - dobrodružný, Škola hrou, kreativní, výtvarně animační ve spolupráci se ZUŠ Jana Jakuba Ryby Rožmitál pod Třemšínem a další ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram).

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


 

Podpořený subjekt  ZŠ Březnice

Výše dotace   431.201,25 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.7.2018 - 30.9.2020

Základní škola Březnice v rámci projektu Příměstský tábor zdravohraní (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009367) realizuje po dobu 3 let v období letních a jarních prázdnin sérii 9 příměstských táborů se zaměřením na pohyb a zejména jógu.

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

  


 

Podpořený subjekt  Junák - český skaut, středisko Rožmitál p. Tř., z.s.

Výše dotace   470.000 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.4.2018 - 310.3.2021

Junák - český skaut, středisko Rožmitál p. Tř., z.s. v rámci projektu S rožmitálskými skauty aktivně k zaměstnanosti (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009369) realizuje na Rožmitálsku po dobu 3 let v období letních a jarních prázdnin  sérii 9 příměstských táborů se zaměřené na zdravý životní styl, pohybový, estetický a osobnostní rozvoj a prevenci riz.

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


 

Podpořený subjekt  obec Milín ve spolupráci s Mateřským centrem Pampeliška Březnice

Výše dotace   478.875 Kč (95% dotace)

Doba realizace  28.7.2018 - 27.7.2021

Obec Milín  ve spolupráci s Mateřským centrem Pampeliška Březnice v rámci projektu Příměstské tábory na Podbrdsku (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009380) realizuje na Milínsku a Březnicku po dobu 3 let v období letních prázdnin  sérii 17 příměstských táborů s různou tématikou.

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.