Navigace

Obsah

Sociální služby na území MAS


Podpořený subjekt  Farní Charita Příbram

Výše dotace  3.780.825 Kč

Doba realizace  1.6.2018 - 31.5.2021


 

Farní Charita Příbram bude díky podpoře svého projektu Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko  ve výzvě MAS Podbrdsko z  Operačního programu zaměstnanost (Výzva MAS PODBRDSKO - Podpora sociálních služeb I. číslo 242/03_16_047/CLLD_16_01_036 ) poskytovat sociální služby na celém území MAS Podbrdsko. Jedná se o ucelený záměr, kdy obce Milín, Hvožďany a město Březnice budují z jiného projektu MAS zázemí pro sociální služby, kde budou mít možnost sociální pracovníci Farní Charity pracovat se svými klienty. Primární zaměření sociálních pracovníků bude na práci s rodinami a dětmi ohroženými sociálním vyloučením.

 


 

Kontaktní osoba Farní Charity

Václava Caithamlová, DiS. - Vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Tel: 733 741 351    caithamlova@charita-pribram.cz