Navigace

Obsah

Sociální služby na území MAS


Podpořený subjekt  Farní Charita Příbram

Výše dotace  3.780.825 Kč

Doba realizace  1.6.2018 - 31.5.2021


Farní Charita Příbram bude díky podpoře svého projektu Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko  ve výzvě MAS Podbrdsko z  Operačního programu zaměstnanost (Výzva MAS PODBRDSKO - Podpora sociálních služeb I. číslo 242/03_16_047/CLLD_16_01_036 ) poskytovat sociální služby na celém území MAS Podbrdsko. Jedná se o ucelený záměr, kdy obce Milín, Hvožďany a město Březnice budují z jiného projektu MAS zázemí pro sociální služby, kde budou mít možnost sociální pracovníci Farní Charity pracovat se svými klienty. Primární zaměření sociálních pracovníků bude na práci s rodinami a dětmi ohroženými sociálním vyloučením.


 

Kontaktní osoby Farní Charity na území MAS Podbrdsko:

 

Březnicko-Hvožďansko-Rožmitálsko-Milínsko:

Mgr. Klementová Zuzana, služební tel. 734 788 638; prozatimní zázemí na městském úřadě Březnice

 

Hvožďansko-Březnicko-Rožmitálsko:

Veronika Vonášková, DiS. služební tel. 734 788 639; prozatimní zázemí na obecním úřadě Hvožďany

 

Rožmitálsko:

Květuše Tomanová, služební tel. 733 741 086; zázemí v přízemí zdravotního střediska Rožmitál pod Třemšínem

 

vedoucí Václava Caithamlová, DiS. - Vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Tel: 733 741 351    caithamlova@charita-pribram.cz