Navigace

Obsah

Zázemí pro sociální služby na území MAS

Díky podpoře projektů na vybudování zázemí pro sociální služby dojde k propojení uceleného záměru, aby se do území MAS rozšířily sociální služby a zvýšila se tak jejich dostupnost pro občany. Obce Milín, Hvožďany a město Březnice vybudují zázemí pro sociální služby, kde budou mít možnost sociální pracovníci pracovat se svými klienty. Vybudování zázemí pro sociání služby je podpořeno z výzvy MAS z Integrovaného regionálního operačního programu Podpora infrastruktury pro sociální služby (Výzva MAS PODBRDSKO č.  058/06_16_072/CLLD_16_01_036). Sociální pracovníci poskytují své služby na území MAS díky podpoře z dalšího projektu MAS - Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko  ve výzvě MAS Podbrdsko z  Operačního programu zaměstnanost (Výzva MAS PODBRDSKO - Podpora sociálních služeb I. číslo 242/03_16_047/CLLD_16_01_036).

 


Podpořený subjekt  Město Březnice

Výše dotace  2.228.257,00 Kč

Doba realizace  27.10.2018 - 30.1.2019

 


 

Podpořený subjekt  Obec Milín

Výše dotace  2.655.601,00 Kč

Doba realizace  11.12.2017 - 30.11.2018

 


 

Podpořený subjekt  Obec Hvožďany

Výše dotace  2.708.047,00 Kč

Doba realizace  16.2.2017 - 31.5.2019