Navigace

Obsah

LOGO

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM

Na začátku dubna 2019 byl zahájen projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území ORP Příbram, který je zaměřen na zlepšení kvality a rozvoj vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území Příbramska. Jeho cílem je rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi školami, zřizovateli škol, organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání a mezi dalšími aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání na našem území.

Do projektu je zapojeno na 62 mateřských, základních a základních uměleckých škol z celého území. Projekt trvá do 31. 3. 2022.

MAP II navazuje na předchozí projekt MAP I, který byl realizován v období od května 2016 do prosince 2017. V rámci projektu budou organizovány vzdělávací semináře, exkurze, workshopy a výměna zkušeností mezi školami, subjekty a dalšími aktéry zabývajícími se vzděláváním. Očekávaným výstupem je aktualizace strategického dokumentu Místní akční plán vzdělávání z území ORP Příbram. Dále vznikne soubor plánovaných aktivit, ve kterých budou navržena konkrétní řešení místních problémů.

Projekt financuje MŠMT (95%), město Příbram, Místní akční skupina Brdy a Místní akční skupina Podbrdsko (5%).

Kontakt:

www.mappribram.cz
email: mappribram@gmail.com

Hlavní manažer projektu a koordinátor za město Příbram
Kateřina Štáhlová - tel. 770 142 775

Veškeré informace o projektech Místní akční plány rozvoje vzdělávání na území ORP Příbram najdete zde:

Realizace projektu Místní akční plán I.

Realizace projektu Místní akční plán II.

NOVINKY

22.05.2019

Běžecký závod JINECKÝ KROS

Pořadatelé srdečně zvou malé i velké na běžecký závod, který je součástí Brdského běžeckého poháru - JINECKÝ KROS. Akce proběhne 8.6.2019...

Detail

20.05.2019

Zasedání Řídícího výboru MAP II ORP Příbram

Dne 20.5.2019 proběhlo 1. zasedání Řídícího výboru MAP II ORP Příbram...

Detail

17.05.2019

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o zahájení projektu Místní akční plán vzdělávání II na území ORP Příbram...

Detail

26.04.2019

Setkání s řediteli škol z území ORP Příbram

Ve dnech 24. a 25.dubna se konají setkání se zástupci škol na území MAS BRDY a MAS PODBRDSKO v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání II. Všechny školy jsou informovány o budoucích aktivitách projektu, o možnostech vzdělávání atd. ...

Detail