Navigace

Obsah

HARMONOGRAM Výzev MAS Podbrdsko v programovém období 2021-2027

AKTUALIZACE: 4.4.2024

Integrovaný regionální operační program 2021+ 

1. Výzva IROP – podpora vzdělávání na území MAS Podbrdsko

Vyhlášení výzvy 15.4. – 15.5.2024

Celkové způsobilé výdaje projektů: 10.000.000,- Kč

80% příspěvek EU

15% státní rozpočet

5% spoluúčast žadatele

 

2. Výzva IROP – kulturní památky na území MAS Podbrdsko

Vyhlášení výzvy – pravděpodobně 15.8.-16.9.2024

Celkové způsobilé výdaje projektů: 10.253.167,- Kč

80% příspěvek EU

15% státní rozpočet

5% spoluúčast žadatele

 

3. Výzva IROP – kulturní památky – vyhlášení cca v roce 2026

Celkové způsobilé výdaje projektů: cca zůstatek 8 mil. Kč

80% příspěvek EU

15% státní rozpočet

5% spoluúčast žadatele

 

Kontakt na projektovou manažerku IROP:
Vendula Šedivá, email: info@maspodbrdsko.cz

 

Společná zemědělská politika (SZP)

1. Výzva Společná zemědělská politika – podpora zemědělských a nezemědělských podnikatelů, drobných památek, obcí a spolků

Vyhlášení – srpen-říjen 2024

Alokace výzvy celkem: 10.000.000,- Kč

Na Fichi č. 4 – zvolena podpora ve výši 50%, tj. spoluúčast žadatele 50% (podpora zemědělských a nezemědělských podnikatelů)

Na Fichi č. 5 a 6 – zvolena podpora ve výši 70%, tj. spoluúčast žadatele 30% (podpora drobných památek, obcí a spolků)

 

2. Výzva Společná zemědělská politika – podpora zemědělských a nezemědělských podnikatelů, drobných památek, obcí a spolků – vyhlášení cca v roce 2025/2026

 

Sbíráme projektové záměry – Petra Benjáková, info@maspodbrdsko.cz


 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

1. Výzva OP TAK na podporu podnikání – v březnu 2024 - oba projekty předložené na Řídící orgán OP TAK byly doporučeny k financování.

 

2. Výzva OP TAK na podporu podnikání – vyhlášení cca v roce 2025

Sbíráme projektové záměry.

 

 

Aktualizace: 24.5.2024