Obsah

Integrovaný regionální operační program 2021+ (IROP 2021+)

Harmonogram výzev IROP:

1. Výzva IROP – podpora vzdělávání pro MŠ a ZŠ na území MAS Podbrdsko

Vyhlášení výzvy 15.4. – 15.5.2024

Celkové způsobilé výdaje projektů: 10.000.000,- Kč

80% příspěvek EU

15% státní rozpočet

5% spoluúčast žadatele

 

2. Výzva IROP – kulturní památky na území MAS Podbrdsko

Vyhlášení výzvy – pravděpodobně 15.8.-16.9.2024

Celkové způsobilé výdaje projektů: 10.253.167,- Kč

80% příspěvek EU

15% státní rozpočet

5% spoluúčast žadatele

 

3. Výzva IROP – kulturní památky – vyhlášení cca v roce 2026

Celkové způsobilé výdaje projektů: cca zůstatek 8 mil. Kč

80% příspěvek EU

15% státní rozpočet

5% spoluúčast žadatele

 

Kontakt - projektová manažerka IROP:

Vendula Šedivá, email: info@maspodbrdsko.cz

 

Aktualizace stránky: 24.5.2024