Navigace

Obsah

1. Výzva MAS Podbrdsko z IROP 2021+ - vzdělávání

MAS PODBRDSKO, z.s. vyhlašuje v rámci IROP 2021+ v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO pro období 2021-2027 tuto výzvu MAS:

Název Výzvy MAS

MAS Podbrdsko – IROP – Vzdělávání I     

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 15.4.2024 v 12:00 hodin            
Datum a čas zahájení příjmu Projektových záměrů mimo ISKP21+ (tj. na MAS) 15.4.2024 od 12:00 hodin
Datum a čas ukončení příjmu Projektových záměrů mimo ISKP21+ (tj. na MAS) 15.5.2024 do 12:00 hodin
Celkové způsobilé výdaje (CZV) 10.000.000,- Kč

 

Kontakt:
Vendula Šedivá, email: info@maspodbrdsko.cz


 

SEZNAM PŘIJATÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

NÁZEV PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU

ŽADATEL

DATUM PODÁNÍ

CZV

Modernizace odborných učeben na ZŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř. 

ZŠ Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Tř.

14.5.2024 14:14

999.380 Kč

ZŠ Milín – odborná učebna jazyků a IT

Obec Milín

15.5.2024 9:19

1.999.830 Kč

Navýšení kapacity 1. MŠ Březnice

Město Březnice

15.5.2024 11:47

6.999.999.92 Kč


HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

 

Výběr projektů Správní radou MAS - 23.5.2024

Seznam vybraných Projektových záměrů  

Zápis z jednání Správní rady 

Prezenční listina  

 

Věcné hodnocení Výběrovou komisí MAS - 21.5.2024

Seznam Projektových záměrů dle bodového hodnocení

Zápis z jednání Výběrové komise 

Prezenční listina  

 

Kancelář MAS Hodnocení Formálních náležitostí a přijatelnosti

Seznam přijatých Projektových záměrů 

 

 


Dokumentace MAS PODBRDSKO k 1. Výzvě IROP 2021+

1. Výzva MAS Podbrdsko - text Výzvy  vyvěšen 15.4.2024, 12:00 hodin

Příloha č. 1: Interní postupy MAS Podbrdsko - aktualizace k 23.5.2024, verze 2

Příloha č. 2: Kritéria hodnocení   

Příloha č. 3: Povinná osnova projektového záměru (vyplňuje žadatel a předkládá jako povinnou přílohu na MAS ve stanoveném termínu výzvou MAS)

Příloha č. 4: Vzor - Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií  (vyplňuje MAS na základě hodnocení a výběru projektů)

Příloha č. 5: Vzor - Vzdání se práva o přezkum (vyplňuje žadatel po zveřejnění výsledků hodnocení na této webových stránkách MAS)

Příloha č. 6: P2A_Podklady pro hodnocení_MŠ (vyplňuje žadatel a předkládá jako povinnou přílohu na MAS ve stanoveném termínu výzvou MAS)

Příloha č. 7: P2B_Podklady pro hodnocení_ZŠ (vyplňuje žadatel a předkládá jako povinnou přílohu na MAS ve stanoveném termínu výzvou MAS)

 


 

Seminář pro žadatele nebude uspořádán - s ohledem na specifické zaměření projektů budou žadatelům poskytovány konzultace v kanceláři MAS na základě osobní domluvy - kontaktní osoba:

Jana Filinová
Tel. 723 435 274, email: info@maspodbrdsko.cz nebo reditel@maspodbrdsko.cz

 


 

Jednací řád orgánů MAS Podbrdsko
Jednací řád MAS Podbrdsko pro hodnocení a výběr projektů
Stanovy MAS Podbrdsko - aktuální verze k 30.5.2023

 


 

Podporovány budou pouze projekty s místem realizace na území MAS Podbrdsko.

Každý žadatel (1 IČO) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt.

Míra SPOLUÚČASTI žadatelů: 5%

Projekt je jednoetapový a dotace je proplácena ex post.

 


Dokumentace Řídícího orgánu IROP 2021+
je uveřejněna na tomto odkazu vč. textu nadřazené výzvy č. 48:

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

najdete zde především tyto důležité podklady:

- Text nadřazené Výzvy ŘO IROP 2021+ 
- Specifická pravidla pro žadatele 

Příručka pro podání Žádosti o podporu v ISKP21+ - NOVÁ VERZE Č. 11

- Kontrolní listy ŘO IROP pro ZŠ - https://crr.gov.cz/dokumenty/48-vyzva-irop-vzdelavani-clld-sc5-1-aktivita-zakladni-skoly

- Kontrolní listy ŘO IROP pro MŠ - https://crr.gov.cz/dokumenty/48-vyzva-irop-vzdelavani-clld-sc5-1-aktivita-predskolni-vzdelavani

P1A_Metodické listy indikátorů_MŠ 

P1B_Metodické listy indikátorů_ZŠ

 

Odkaz na Obecná pravidla IROP 2021

 


 

Aktualizace stránky: 15.4.2024