Navigace

Obsah

1. Výzva MAS Podbrdsko z IROP 2021+ - vzdělávání
 

MAS PODBRDSKO, z.s. vyhlašuje v rámci IROP 2021+ v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO pro období 2021-2027 tuto výzvu MAS:

 

Název Výzvy MAS 1. Výzva MAS Podbrdsko v IROP 2021+ - vzdělávání        

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 15.4.2024 v 12:00 hodin            
Datum a čas zahájení příjmu Projektových záměrů mimo ISKP21+ (tj. na MAS) 15.4.2024 od 12:00 hodin
Datum a čas ukončení příjmu Projektových záměrů mimo ISKP21+ (tj. na MAS) 15.5.2024 do 12:00 hodin
Celkové způsobilé výdaje (CZV) 10.000.000,- Kč

 

Kontakt:
Jana Filinová
Tel. 723 435 274, email: info@maspodbrdsko.cz


Dokumentace MAS PODBRDSKO k 1. Výzvě IROP 2021+

1. Výzva MAS Podbrdsko - text Výzvy  vyvěšen 15.4.2024, 12:00 hodin

Příloha č. 1: Interní postupy MAS Podbrdsko

Příloha č. 2: Kritéria hodnocení   

Příloha č. 3: Povinná osnova projektového záměru (vyplňuje žadatel a předkládá jako povinnou přílohu na MAS ve stanoveném termínu výzvou MAS)

Příloha č. 4: Vzor - Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií  (vyplňuje MAS na základě hodnocení a výběru projektů)

Příloha č. 5: Vzor - Vzdání se práva o přezkum (vyplňuje žadatel po zveřejnění výsledků hodnocení na této webových stránkách MAS)

Příloha č. 6: P2A_Podklady pro hodnocení_MŠ (vyplňuje žadatel a předkládá jako povinnou přílohu na MAS ve stanoveném termínu výzvou MAS)

Příloha č. 7: P2B_Podklady pro hodnocení_ZŠ (vyplňuje žadatel a předkládá jako povinnou přílohu na MAS ve stanoveném termínu výzvou MAS)

 


 

Seminář pro žadatele nebude uspořádán - s ohledem na specifické zaměření projektů budou žadatelům poskytovány konzultace v kanceláři MAS na základě osobní domluvy - kontaktní osoba:

Jana Filinová
Tel. 723 435 274, email: info@maspodbrdsko.cz nebo reditel@maspodbrdsko.cz

 


Jednací řád orgánů MAS Podbrdsko
Jednací řád MAS Podbrdsko pro hodnocení a výběr projektů
Stanovy MAS Podbrdsko - aktuální verze k 30.5.2023


Oprávnění žadatelé: 

Podporovány budou pouze projekty s místem realizace na území MAS Podbrdsko.

Každý žadatel (1 IČO) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt.

Míra SPOLUÚČASTI žadatelů: 5%

Projekt je jednoetapový a dotace je proplácena ex post.


Dokumentace Řídícího orgánu IROP 2021+
je uveřejněna na tomto odkazu vč. textu nadřazené výzvy č. 48:

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

najdete zde především tyto důležité podklady:

- Text nadřazené Výzvy ŘO IROP 2021+ 
- Specifická pravidla pro žadatele 

Příručka pro podání Žádosti o podporu v ISKP21+

- Kontrolní listy ŘO IROP pro ZŠ - https://crr.gov.cz/dokumenty/48-vyzva-irop-vzdelavani-clld-sc5-1-aktivita-zakladni-skoly

- Kontrolní listy ŘO IROP pro MŠ - https://crr.gov.cz/dokumenty/48-vyzva-irop-vzdelavani-clld-sc5-1-aktivita-predskolni-vzdelavani

aj.

 

Odkaz na Obecná pravidla IROP 2021

 

Aktualizace stránky: 15.4.2024