Navigace

Obsah

Obecně o Výzvách MAS v programovém období 2021-2027

Místní akční skupina Podbrdsko (MAS) je zapsaný spolek fungující na principu "komunitně vedeného místního rozvoje" (CLLD). Na základě schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2021-2027 (SCLLD) bude MAS Podbrdsko vyhlašovat Výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu. MAS poskytuje zájemcům ze svého území ZDARMA konzultace k projektovým záměrům předložených k podpoře ze SCLLD.


Místní akční skupina PODBRDSKO plánuje do svého území podporu Vašich projektů z těchto národních Operačních programů:

Integrovaný regionální operační program 2021+ (IROP)

Informace o vyhlášených Výzvách MAS a další podrobnosti najde na odkazu ZDE.

 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

OP TAK je přímým nástupcem končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 

Informace o vyhlášených Výzvách MAS a další podrobnosti najde na odkazu ZDE.

 

Společná zemědělská politika (SZP)

V rámci Společné zemědělské politiky (dříve Program rozvoje venkova) plánujeme na území místní akční skupiny podporovat i nadále malé a střední zemědělské i nezemědělské podniky, obce a spolky. 

Informace o vyhlášených Výzvách MAS a další podrobnosti najde na odkazu ZDE.

 

Operační program Zaměstnanost (OPZ+)

Místní akční skupina Podbrdsko nebude vyhlašovat výzvy na podporu žádostí, ale sama realizuje projekt na podporu komunity v regionu. V rámci projektu jsou pořádány komunitní příměstské tábory a komunitní akce. Podrobnosti o projektu najde ZDE.

 

Operační program Jan Ámos Komenský (OP JAK)

Realizujeme projekty Místní akční plány na podporu vzdělávání v celém území Příbramska. Více na www.mappribram.cz.

 

Operační program Životní prostředí 2021+ (OPŽP)

Informace a podrobnosti najde na odkazu ZDE.
 


CESTA K DOTACI:

  1. kontaktovat naši MAS
  2. sledovat www.maspodbrdsko.cz
  3. domluvit si konzultaci v kanceláři MAS
  4. zúčastňovat se seminářů k Výzvám MAS
  5. zpracovat a podat žádost o podporu
  6. zrealizovat projekt
  7. zúčtovat dotaci
  8. zajistit udržitelnost projektu