Navigace

Obsah

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST  (OPZ+)

plakát

Místní akční skupina PODBRDSKO v rámci Operačního programu OPZ 2021+ v letech 2023 - 2026 realizuje jako přímý žadatel projekt PODBRDSKO komunitně I.zaměřený především na tyto aktivity:


1) Podpora komunity - v regionu budou pořádány akce pro propojení komunity a na podporu komunitního života na Podbrdsku. Formou spolupráce a propojení různých subjektů v regionu zrealizujeme akce na zapojení cílových skupin do komunitního života, jejichž cílem bude posílení mezilidských vztahů a porozumění mezi různými skupinami.


2) Komunitní tábory
Každý rok bude zorganizováno ve spolupráci s místními aktéry prorodinných aktivit až 20 komunitních táborů v době letních (příp. jarních) prázdnin napříč regionem. Místa realizace komunitních táborů zůstanou zachována dle předchozích šesti let (2017-2022), kde byly jednotlivé subjekty úspěšné v realizaci příměstských
táborů.

Při průměrné účasti 15-20 dětí na jednom turnusu komunitního tábora bude poskytnuta podpora pro cca 300 osob/rodičů (osob pečujících o malé děti).

MAS realizuje tento projekt samostatně ve spolupráci s osvědčenými partnery bez finanční účasti.

 

Léto 2024

V roce 2024 jsme zprovoznili nový web: taborynapodbrdsku.cz, zde naleznete přehled plánovaných a realizovaných táborů v roce 2024. Způsob a termíny přihlašování se nemění, přihlásit se bude možné opět přímo u jednotlivých pořadatelů.

Nabídku táborů postupně na www.taborynapodbrdsku.cz aktualizujeme.

Koordinátorka projektu OPZ+; komunitní pracovník v rámci projektu OPZ+:
Jitka Bucharová, tel. 601 500 473, email: opz@maspodbrdsko.cz