Obsah

1. Výzva MAS Podbrdsko z OP TAK - Technologie pro MAS (CLLD)

Hodnocení a seznam přijatých Projektových záměrů

 

Výběr projektů Správní radou MAS - 14.12.2023

Seznam vybraných Projektových záměrů  

Zápis z jednání Správní rady 

Etický kodex 

Prezenční listina 

 

Věcné hodnocení Výběrovou komisí MAS - 12.12.2023

Seznam Projektových záměrů dle bodového hodnocení 

Zápis z jednání Výběrové komise 

Etický kodex 

Prezenční listina 

 

Kancelář MAS Hodnocení Formálních náležitostí a přijatelnosti

Seznam přijatých Projektových záměrů - uloženo 8.12.2023, 22:09 hodin 

Etický kodex kanceláře MAS 

 

 

Aktualizace stránky: 14.12.2023