Navigace

Obsah

1. Výzva MAS Podbrdsko z OP TAK - Technologie pro MAS (CLLD)

Hodnocení a seznam přijatých Projektových záměrů

 

Výběr projektů Správní radou MAS - 14.12.2023

Seznam vybraných Projektových záměrů 

Zápis z jednání Správní rady

Etický kodex

Prezenční listina

 

Věcné hodnocení Výběrovou komisí MAS - 12.12.2023

Seznam Projektových záměrů dle bodového hodnocení

Zápis z jednání Výběrové komise

Etický kodex

Prezenční listina

 

Kancelář MAS Hodnocení Formálních náležitostí a přijatelnosti

Seznam přijatých Projektových záměrů

Etický kodex