Navigace

Obsah

Harmonogram výzev MAS Podbrdsko

Pro programové období 2014-2020 (+ 3 roky, do roku 31.12.2023) již Výzvy o dotace vyhlášeny nebudou. MAS Podbrdsko již své alokace vyčerpala.