Navigace

Obsah

IROP 2021+

MAS PODBRDSKO aktuálně připravuje vyhlášení výzev z Operačního programu IROP 2021+ na podporu vzdělávání a revitalizace kulturních památek.

Předpokládaný termín vyhlášení výzev je druhá polovina roku 2023.

 

Konzultace poskytuje kancelář MAS Podbrdsko:

Vendula Šedivá, tel. 724 860 369, info@maspodbrdsko.cz

 


 

Aktuální verze Interních postupů MAS Podbrdsko pro Operační program IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemnce IROP

 


OBECNÉ INFORMACE K PŘIPRAVOVANÉ VÝZVĚ NA PAMÁTKY

Podporované aktivity:

 • Revitalizace kulturních památek

 

Struktura financování v opatření IROP 6:

 • Podpora bude poskytována formou dotace
 • Podíl financování z celkových způsobilých výdajů
  • Typ MRR (méně rozvinutý region)
   • EFRR 95 %
   • příjemce 5 %
  •  

70. výzva IROP - Kultura - památky a muzea - SC 5.1 (CLLD)

 • Na hlavní části projektu musí být vynaloženo minimálně 90 % celkových způsobilých výdajů projektu. Na doprovodné části projektu může být vynaloženo maximálně 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • způsobilé výdaje se dělí na:
  • hlavní části projektu
  • doprovodné části projektu
 • Účel a cíle projektu:
  • revitalizace památek a posílení ochrany a odborné vybavení památek
  • cílem projektu je zajištění ochrany kulturního dědictví a zlepšení přístupnosti památky
  • revitalizace muzeí a posílení odborné infrastruktury a odborného vybavení muzeí
  • cílem projektu je zlepšení přístupnosti a zajištění ochrany muzejních sbírek