Navigace

Obsah

Výzva IROP č.1 - Podpora infrastruktury pro sociální služby I.

logolink

 

Číslo výzvy MAS

058/06_16_072/CLLD_16_01_036

Název výzvy MAS

1.výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Podpora infrastruktury pro sociální služby I.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

15.12.2017  12:00:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

15.12.2017  12:00:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

28.2.2018    12:00:00

Datum ukončení realizace projektu

Do 31. 08. 2019, 23:59

 

POTVRZENÍ VÝBĚRU PROJEKTŮ SPRÁVNÍ RADOU

2.5.2018 proběhlo jednání Správní rady MAS PODBRDSKO, kde byl přijat a potvrzen návrh hodnocení předložený Výběrovou komisí. Před jednáním Správní rady byla od žadatelů doručeny potrvzení, ve kterých se vzdávají možnosti požádat o Přezkum proti rozhodnotí Výběrové komise. Všechny přihlášené projekty splnily podmínky věcného hodnocení a mohou být podpořeny v plné výši, protože jsou v alokaci Výzvy MAS. Žádosti o podporu MAS podstupuje Řídícímu orgánu IROP k Závěrečnému ověření způsobilosti.

Etický kodex hodnotitelů

Prezenční listina

Zápis z jednání Správní rady

Souhrn hodnocení

 

VĚCNÉ HODNOCENÍ

24.04.2018 proběhlo hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS PODBRDSKO. Všechny přihlášené projekty splnily podmínky věcného hodnocení. Výběr projektů bude potvrzen na jednání Správní rady MAS PODBRDSKO poté, co proběhne lhůta na odvolání či se žadatelé vzdají práva na odvolání.

Etický kodex hodnotitelů

Prezenční listina

Zápis z jednání Výběrové komise

Souhrn hodnocení

Hodnocení město Březnice

Hodnocení obec Hvožďany

Hodnocení obec Milín

 

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

6.4.2018 kancelář MAS ukončila proces hodnocení formálních naležitostí a přijatelnosti. Všechny projekty postoupily do věcného hodnocení, které proběhne 24.4.2018.

Etický kodex kanceláře MAS

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Seznam přijatých žádostí

 

TEXT VÝZVY MAS PODBRDSKO

Výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Podpora infrastruktury pro sociální služby I.

 

PŘÍLOHY

P1_Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

P2_Kritéria věcného hodnocení

P3_Potvrzení poskytovatele sociálních služeb

P4_Osnova studie proveditelnosti pro aktivitu rozvoj sociálních služeb
IROP Interní postupy MAS PODBRDSKO

Obecná a Specifická pravidla nadřazené Výzvy č.62

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Pozvánka - 15.1.2018

Prezentace - seminář pro žadatele - IROP

FAQ ze seminářů ŘO IROP

Prezenční listina - seminář pro žadatele - IROP - 15.1.2018

 

IROP_sociální_služby_leták