Navigace

Obsah

Výzva IROP č.2 - Podpora infrastruktury pro vzdělávání

logolink

 

Číslo výzvy MAS

172/06_16_075/CLLD_16_01_036

Název výzvy MAS

2.výzva MAS PODBRDSKO -IROP- Infrastruktura pro vzdělávání

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

1.6.2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

1.6.2018  12:00:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31.8.2018 12:00:00

Datum ukončení realizace projektu

31.12.2021

 

POTVRZENÍ VÝBĚRU PROJEKTŮ SPRÁVNÍ RADOU

26.10.2018 proběhlo jednání Správní rady MAS PODBRDSKO, kde byl přijat a potvrzen návrh hodnocení předložený Výběrovou komisí. Před jednáním Správní rady byla od žadatelů doručeny potrvzení, ve kterých se vzdávají možnosti požádat o Přezkum proti rozhodnotí Výběrové komise. Všechny přihlášené projekty splnily podmínky věcného hodnocení a mohou být podpořeny v plné výši, protože jsou v alokaci Výzvy MAS. Žádosti o podporu MAS podstupuje Řídícímu orgánu IROP k Závěrečnému ověření způsobilosti.

Etický kodex hodnotitelů

Prezenční listina

Zápis z jednání Správní rady

Souhrn hodnocení

 

VĚCNÉ HODNOCENÍ

18.10.2018 proběhlo hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS PODBRDSKO. Všechny přihlášené projekty splnily podmínky věcného hodnocení. Výběr projektů bude potvrzen na jednání Správní rady MAS PODBRDSKO poté, co proběhne lhůta na odvolání či se žadatelé vzdají práva na odvolání.

Etický kodex hodnotitelů

Prezenční listina

Zápis z jednání Výběrové komise

Čestné prohlášení hodnotitelů

Souhrn hodnocení

Hodnocení ZŠ Věšín

Hodnocení ZŠ Chraštice

Hodnocení ZŠ J.J.Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Hodnocení ZŠ Březnice

 

 

 

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

2.10.2018 kancelář MAS ukončila proces hodnocení formálních naležitostí a přijatelnosti. Všechny projekty postoupily do věcného hodnocení, které proběhne 18.10.2018.

Etický kodex kanceláře MAS

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Seznam přijatých žádostí

 

Vyhlášená výzva byla modifikována (prodloužen termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi.  Změna byla schválena Řídícím orgánem IROP.

Výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání

 

TEXT VÝZVY MAS PODBRDSKO

Výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání

 

PŘÍLOHY

P1_Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

P2_Kritéria věcného hodnocení

P4_Osnova studie proveditelnosti pro ZŠ

Matice výdajů pro ZŠ

 

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

 

IROP Interní postupy MAS PODBRDSKO

nadřazená Výzva č.68

 

Stanovy MAS PODBRDSKO

Jednací řád orgánů MAS PODBRDSKO

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Pozvánka - 17.7.2018

Prezentace - seminář pro žadatele - IROP

FAQ ze seminářů ŘO IROP

leták