Navigace

Obsah

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST  (OPZ+)

Místní akční skupina PODBRDSKO v rámci Operačního programu OPZ+ v letech 2023 - 2025 realizuje jako přímý žadatel projekt PODBRDSKO komunitně I.zaměřený především na tyto aktivity:


1) Podpora komunity - v regionu budou pořádány akce pro propojení komunity a na podporu komunitního života na Podbrdsku. Formou spolupráce a propojení různých subjektů v regionu zrealizujeme akce na zapojení cílových skupin do komunitního života, jejichž cílem bude posílení mezilidských vztahů a porozumění mezi různými skupinami.
2) Komunitní tábory
Každý rok bude zorganizováno ve spolupráci s místními aktéry prorodinných aktivit až 20 komunitních táborů v době letních (příp. jarních) prázdnin napříč regionem. Místa realizace komunitních táborů zůstanou zachována dle předchozích šesti let (2017-2022), kde byly jednotlivé subjekty úspěšné v realizaci příměstských
táborů.

Při průměrné účasti 15-20 dětí na jednom turnusu komunitního tábora bude poskytnuta podpora pro cca 300 osob/rodičů (osob pečujících o malé děti).

MAS realizuje tohoto projekt samostatně ve spolupráci s osvědčenými s partnery bez finanční účast z regionu.

POŘADATEL TERMÍN NÁZEV
Skauti 3.-7.7. Na stopě únosců
  7.-11.8. Tajemství vědcova deníku
  14.-18.8. Tajemství vědcova deníku
KGB 17.-21.7.  
  31.7.-4.8.  
  7.-11.8.  
ZŠ Hvožďany 24.-28.7.  
  31.7.-4.8.  
  7.-11..8.  
Obec Milín 10.-14.7. Adventure 
  10.-14.7. Cesta kolem světa za 5 dní
  17.-21.7. V muzeu jako doma
  31.7.-4.8. AK klub - Sportovní příměstský tábor
  21.-25.8. Polytechnický
  28.8.-1.9. English Camp
TECHAK 24.-28.7.  
  14.-18.8.  
  21.-25.8.  
TJ SEDLICE 17.-21.7.  
  24.-28.7.  

 

kontaktní osoba za MAS:

Bc. Petra Benjáková, tel. 725 912 006, email: info@maspodbrdsko.cz

 


MAS Podbrdsko dosud v rámci Operačního programu zaměstanost v období 2014 - 2022 realizovala tyto výzvy :
 
1. Prorodinná opatření I. (II. Q. 2017)
- celkem budou podpořeny 3 projekty ve výši 1.663.813,- Kč.
 
- celkem bude podpořeny projekt ve výši 4.212.075,- Kč.
 
celkem budou podpořeny 3 projekty ve výši 1.419.301,25 Kč.
 
celkem bude podpořeno 6 projektů ve výši 2.940.712,50 Kč.
 
- celkem bude podpořeny projekt ve výši 5 205 614,00 Kč.