Navigace

Obsah

Výzva OPZ č. 2 - Sociální služby

logolink

 

Číslo výzvy MAS

242/03_16_047/CLLD_16_01_036

Název výzvy MAS

Výzva MAS PODBRDSKO – Podpora sociálních služeb I.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

30. 10. 2017

Datum zpřístupnění žádostí o podporu

1. 11. 2017, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

1. 11. 2017, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 11. 2017, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 9. 2021

 

VÝBĚR PROJEKTŮ SPRÁVNÍ RADOU  - 14.2.2018

Správní rada doporučila projekt Farní Charity ve výši 4.212.075,00 Kč k financování.

ČÍSLO PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ŽADATELE

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

PROJEKT DOPORUČEN K PODPOŘE

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009019 Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko Farní Charita Příbram 4 212 075,00 Kč Žádost o podporu doporučena k financování

 

Etický kodex Správní rady
Zápis z jednání - výsledek výběru
Prezenční listina Správní rady

 

VĚCNÉ HODNOCENÍ  - Výběrová komise MAS 6.2.2018

Projekt Farní Charity splnil podmínky věcného hodnocení.

Etický kodex výběrové komise
Zápis z jednání výběrové komise
Zápis z jednání - výsledek výběru
Prezenční listina výběrové komise

Hodnocení projektu výběrovou komisí

 

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

12.1.2018 kancelář MAS ukončila proces hodnocení formálních naležitostí a přijatelnosti. Projekt Farní Charity Příbram - Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko postoupil do věcného hodnocení, které proběhne 6.2.2018

Etický kodex hodnotitelů

 

SEZNAMY ŽÁDOSTÍ

Seznam přijatých žádostí o podporu

 

TEXT VÝZVY

Výzva MAS PODBRDSKO – Podpora sociálních služeb I.

 

PŘÍLOHY

Příloha č.1 Popis podporovaných aktivit

Příloha č.2 Podporovane cilove skupiny

Příloha č.3 Vyrovnávací platba

Příloha č.4 Údaje o sociální službě

Příloha č.5 Pomůcka k vyplnění přílohy č.4

Příloha č.6 Přehled čerpani vyrovnávací platby

Příloha č.7 Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+

Příloha č.8 Interní postupy OPZ

Příloha č.9 Stanovy MAS Podbrdsko

Příloha č.10 Jednací řád

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Pozvánka

Prezentace

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2)

Obvyklé ceny a mzdy platy_1.5.2017

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

Podpora sociálních služeb I.