Navigace

Obsah

Výzva OPZ č.3 - Prorodinná opatření II.

logolink

 

Číslo výzvy MAS

351/03_16_047/CLLD_16_01_036

Název výzvy MAS

Výzva MAS PODBRDSKO – Prorodinná opatření II.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

29. 1. 2018

Datum zpřístupnění žádostí o podporu

1. 2. 2018, 4:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

1. 2. 2018, 4:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

28. 2. 2018, 12:00

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 9. 2021

 

VÝBĚR PROJEKTŮ SPRÁVNÍ RADOU  - 17.4.2018

Správní rada doporučila všechny projekty k financování.

ČÍSLO PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ŽADATELE

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

PROJEKT DOPORUČEN K PODPOŘE

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009367 Příměstský tábor Zdravohraní Základní škola Březnice 449 426,25 Kč Žádost o podporu doporučena k financování
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009369 S rožmitálskými skauty aktivně k zaměstnanosti Junák - český skaut, středisko Rožmitál p. Tř., z.s. 470 000,00 Kč Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009380 Příměstské tábory na Podbrdsku Obec Milín 499 875,00 Kč Žádost o podporu doporučena k financování
Celkem budou podpořeny projekty za 1.419.301,25 Kč.

Etický kodex Správní rada

Zápis z jednání Správní rady

Prezenční listina Správní rada


 

VĚCNÉ HODNOCENÍ

12.04.2018 proběhlo hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS PODBRDSKO. Všechny přihlášené projekty splnily podmínky věcného hodnocení (žádost Junák - český skaut s výhradou). Výběr projektů bude potvrzen na jednání Správní rady MAS PODBRSKO 17.4.2018

Etický kodex Výběrová komise

Etický kodex expert

Zápis Výběrová komise - souhrn vybraných projeků

Prezenční listina

Hodnocení - ZŠ Březnice

Hodnocení - Junák, Rožmitál pod Třemšínem

Hodnocení - obec Milín


 

Na základě schválení Správní rady 29.3.2018 došlo k navýšení alokace Výzvy o 419.302,- Kč z důvodu převisů projektů, které chce MAS podpořit. Navýšení alokace bylo schváleno Řídícím orgánem Operačního programu zaměstnanost.

Nové znění výzvy s navýšenou alokací

 

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

28.3.2018 kancelář MAS ukončila proces hodnocení formálních naležitostí a přijatelnosti. Všechny projekty postoupily do věcného hodnocení, které proběhne 12.4.2018.

Etický kodex hodnotitelů

 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Seznam přijatých žádostí o podporu

 

TEXT VÝZVY

Výzva MAS PODBRDSKO – Prorodinná opatření II.

 

PŘÍLOHY

Příloha č.1 Hodnocení a výběr projektů

Příloha č.2 Stanovy MAS Podbrdsko

Příloha č.3 Jednací řád

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Pozvánka na seminář pro žadatele - 5.2.2018, 16,00 hod.

Prezentace - seminář pro žadatele

 

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2)

Obvyklé ceny a mzdy platy_1.5.2017

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

 

OPZ_tabory_2