Navigace

Obsah

Číslo výzvy MAS

797/03_16_047/CLLD_16_01_036 

Název výzvy MAS

Výzva MAS PODBRDSKO – Prorodinná opatření III.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

28. 2. 2019

Datum zpřístupnění žádostí o podporu

28. 2. 2019, 4:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

28. 2. 2019, 4:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

5. 4. 2019, 12:00

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

 

VÝBĚR PROJEKTŮ SPRÁVNÍ RADOU  - 29.4.2019

Správní rada potvrdila výběr projektů doporučila 3 projekty k financování a 3 projekty k financování s výhradou.

Celkem budou podpořeny projekty za 2.867.650 Kč

Etický kodex Správní rada

Zápis z jednání Správní rady

Prezenční listina Správní rada

Projekt č. Název projektu Název žadatele

Body

CZV Výsledek
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011762 ZŠMŠ Hvožďany – příměstský tábor II MŠ a ZŠ Hvožďany 92,50 410 587,50 Kč Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011757 Příměstské tábory do třetice Milín Obec Milín 91,25 629 625,00 Kč Žádost o podporu doporučena k financování
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011747 Rožmitálské skautské příměstské tábory Junák - český skaut, středisko Rožmitál p. Tř., z.s. 75,00 419 125,00 Kč Žádost o podporu doporučena k financování
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011742 Příměstské tábory v Sedlici Obec Sedlice 73,75 450 000,00 Kč Žádost o podporu doporučena k financování
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011756 Dětské léto v Březnici RC Pampeliška 61,25 474 500,00 Kč Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011735 TECHAK IT příměstské tábory Technická akademie dětí a mládeže, z.s. 60,00 483 812,50 Kč Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou

 

 

VĚCNÉ HODNOCENÍ

23.04.2019 proběhlo hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS PODBRDSKO. Všechny přihlášené projekty splnily podmínky věcného hodnocení (žádosti MŠ a ZŠ Hvožďany, RC Pampeliška a TechakI s výhradou). Výběr projektů bude potvrzen na jednání Správní rady MAS PODBRSKO 29.4.2019

Etický kodex Výběrová komise

Zápis Výběrová komise - souhrn vybraných projeků

Prezenční listina

Hodnocení - MŠ a ZŠ Hvožďany

Hodnocení - obec Milín

Hodnocení - Junák, Rožmitál pod Třemšínem

Hodnocení - obec Sedlice

Hodnocení - RC Pampeliška

Hodnocení - Techak IT

 

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

20.4.20198 kancelář MAS ukončila proces hodnocení formálních naležitostí a přijatelnosti. Všechny projekty postoupily do věcného hodnocení, které proběhne 23.4.2019.

Etický kodex hodnotitelů

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU

 

TEXT VÝZVY

Výzva MAS PODBRDSKO – Prorodinná opatření III.

 

PŘÍLOHY

Příloha č.1 Hodnocení a výběr projektů

Příloha č.2 Stanovy MAS Podbrdsko

Příloha č.3 Jednací řád

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace - seminář pro žadatele

 

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2)

Obvyklé ceny a mzdy platy_1.5.2018

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

tábory 4