Navigace

Obsah

Výzva MAS Podbrdsko - Podpora sociálních služeb II.

Číslo výzvy MAS

A16/03_16_047/CLLD_16_01_036

Název výzvy MAS

Výzva MAS PODBRDSKO – Podpora sociálních služeb II.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

24. 9. 2019

Datum zpřístupnění žádostí o podporu

25. 9. 2019, 4:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

25. 9. 2019, 4:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 11. 2019, 12:00

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

 

VÝBĚR PROJEKTŮ

Správní rada doporučila projekt Farní Charity ve výši 5.205.614 Kč k financování s výhradou.

ČÍSLO PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ŽADATELE

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

PROJEKT DOPORUČEN K PODPOŘE

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015955 Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko II Charita Příbram 5 205 614 Kč Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou

 

Etický kodex Správní rady
Zápis z jednání - výsledek výběru
Prezenční listina Správní rady

 

 

VĚCNÉ HODNOCENÍ

16.1.2020 proběhlo hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS PODBRDSKO. Projekt Charity Příbram spnil podmínky věcného hodnocení s výhradou. Výběr projektů bude následně potvrzen na jednání Správní rady MAS PODBRSKO

Etický kodex Výběrová komise

Etický kodex expert

Zápis Výběrová komise - souhrn vybraných projeků

Prezenční listina

Hodnocení

 

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

13.1.2020 kancelář MAS ukončila proces hodnocení formálních naležitostí a přijatelnosti. Přijatý rojekt postoupil do věcného hodnocení, které proběhne 16.1.2020

Etický kodex hodnotitelů

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Seznam přijatých žádostí o podporu

 

TEXT VÝZVY

Výzva MAS PODBRDSKO – Podpora sociálních služeb II.

 

PŘÍLOHY

P1 Vymezení oprávněných žadatelů

P2 Podporovane cilove skupiny

P3 Popis podporovanych aktivit

P4 Indikátory

P5 Vyrovnavaci platba

P6 Údaje o sociální službě

P7 Pomůcka k vyplnění přílohy č.6

P8 Prehled cerpani vyrovnavaci platby

P9 Hodnocení a výběr projektů OPZ

 

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2)

Obvyklé ceny a mzdy platy_1.5.2018

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

pozvánka

prezentace

leták