Navigace

Obsah

OPŽP UZAVŘENÉ VÝZVY

Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Protierozní opatření

Do výzvy se nepřihlásil žádný projekt.

 

Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Do výzvy se nepřihlásil žádný projekt.

 

Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Realizace sídelní zeleně 2

Do výzvy se přihlásilo 6 projektů a bylo vybráno 5.

 

Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Protierozní opatření 2

Do výzvy se nepřihlásil žádný projekt.