Obsah

Dotazy a odpovědi

 

11. Jak je to s výstavbou malokapacitního ubytování? Je nutná nějaká certifikace ubytování, nebo lze provozovat v rámci ubytování v soukromí?

Malokapacitní ubytování je nutné dle Pravidel 19.2.1 - minimální počet lůžek je 6, max. 40. Ubytování musí být doloženo stavebním úřadem, a to patřičným dokladem či potvrzením. Ubytování nelze v soukromí. Musí být oficiálně vedeno, registrováno u dané obce či města, nutná je živnost na provoz. Po výstavbě či rekonstrukci pak kolaudace zařízení. (Fiche 3)

 

10. Může být v projektu zahrnuta i cesta, která je mimo les?

Pokud je cesta vedena na pozemku PUPFL (pozemky určené k plnění funkce lesa), poté může být cesta i mimo fyzický les.

Pokud by byla cesta upravena svépomocí, pak se nepopisuje do projektu a v projektu bude uvedena pouze investice do značení, informačních tabule, herní prvky, atd./musí být uvedeno jako soubor, tzn. jedna zakázka nad 40tis. (Fiche 4)

 

9. Jak je brána obec jako žadatel?

Obec je vždy brána jako velký podnik.

 

8. Vytvoření nového pracovního místa - podmínky? Je možný částečný úvazek a sezonně?

Úvazek je možný dle Fiche, popsáno v kritériu pro vytvoření nového pracovního místa. Nové pracovní místo musí být vytvořeno na 3roky a to od data převodu dotace na účet žadatele. Pokud by bylo místo pouze sezonní, žadatel posíše záměr a musí doložit přepočet a zprůměrovat na rok. Sociální správa vystaví žadateli formulář a zprávu.

 

7. Stavební povolení, k jakému datu musí žadatel doložit?

U žádosti přes MAS je nutné veškeré povinné přílohy dle Pravidel 19.2.1 doložit v den podání Žádosti o dotaci. Tedy žadatel podává ŽoD včetně příloh!

 

6. Jak to bude, když zaměstnanec dá výpověď?

Vždy je nutné u těchto vytvořených pracovních míst dbát na výpověď s výpovědní lhůtou 2 měsíce. V tomto období je nutné najít náhradu na pracovní místo.

Lhůta 3 let se počítá od podpisu Dohody a převedení peněz na účet příjemce!

 

5. Lze projekt realizovat před podepsáním Dohody?

Po podání Žádosti o dotaci a po podpisu smlouvy s dodavatelem je možné zahájit realizaci projektu.

 

4. Kde najdu instruktážní list při vygenerování ŽoD?

Instruktážní list se objeví v nabídce v záhlaví ŽoD ve chvílce, kdy zadáte, zda jste plátcem či neplátcem DPH.

 

3. Kdy je možné, že bude podepsána Dohoda?

Pokud budou na RO SZIF ŽoD vyhonoceny kladně a budou doloženy všechny přílohy, je pravděpodobné, že u ŽoD bez výběrového řízení bude Dohoda 3,5 měsíce po datu registrace na RO SZIF. A u ŽoD s výběrovým řízením bude Dohoda 5 měsíců po datu registrace na RO SZIF.

 

2. Výběrové řízení je s DPH či bez?

Výběrové řízení je vždy bez DPH!!

 

1. Na co si dát v ŽoD obzvláště pozor?

Je důležité vyplnit ŽoD bod po bodu, věnovat se každému důkladně, nevynechávat a nepřeskakovat dody. Je nutné věnovat pozornost "C1 výdajům projektu" a hlavně záměr projektu přiřadit ke správné Fichi!

K ŽoD musí být přiloženy veškeré povinné přílohy! Bez příloh je MAS nucena projekt vyřadit.