Obsah

Program rozvoje venkova

Výzva PRV č. 1 - UZAVŘENA

Číslo výzvy MAS

15/000/00000/120/000091/V001

Název výzvy MAS

Výzva MAS PODBRDSKO – Program rozvoje venkova

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

26. 1. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

12. 2. 2018, 8:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

28. 3. 2018,12:00

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

24 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2021

 

Kontakt:
Petra Benjáková
mobil: 725 912 006, e-mail: info@maspodbrdsko.cz

POZOR!! Nová verze Pravidle 19.2.1 dle které je nutné již dále postupovat při dokládání: ZDE
- výběrového řízení a marketingu
- žádosti o platbu apod.

Zasedání Správní rady - výběr projektů a přesun finanční alokace

Dne 7.6.2018 proběhlo setkání Správní rady na téma "výběr projektů a přesun finanční alokace". K podpoře byly vybrány a doporučeny všechny projekty ze seznamu projektů v 1. výzvě. Podbrobnosti naleznete - viz zápis a přílohy níže.

Pozvánka
Zápis
Prezenční listina
Etický kodex Fiche1
Etický kodex Fiche2
Etický kodex Fiche3
Etický kodex Fiche4

Seznam vybraných a nevybraných projektů - 1.výzva MAS

Věcné hodnocení

Výběrová komise vyhodnotila jednotlivé Žádosti o dotaci podané do 1. Výzvy MAS z PRV na zasedání 21.5. a 22.5.2018. Zasedání bylo neveřejné.

Pořadí vybraných projektů dle bodového hodnocení - Fiche 1,2,3,4

Zápis z Výběrové komise 21.5.2018
Prezenční listina 21.5.2018
Etický kodex
 

Zápis z Výběrové komise 22.5.2018
Prezeční listina 22.5.2018
Etický kodex

Administrativní kontrola

Dne 18.5.2018 byla ukončena administrativní kontrola Žádostí o dotaci. V rámci této výzvy bylo podáno 21 projektů a všechny postupují k věcnému hodnocení, toto hodnocení bude provedeno Výběrovou komisí. Finální výběr ŽoD provede Správní rada MAS.

Etický kodex

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ - ZDE
Výzva MAS Podbrdsko - FICHE:

Kontrola formální přijatelnosti ze strany MAS

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené Pravidly 19.2.1.:

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány a specifikovány zde v pravidlech:

- Pravidla pro žadatele 19.2.1 (nová verze k 04/2018)

  • Část B – Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitola 6 – Seznam předkládaných příloh
  • Část C – Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků

Kapitola 02 – Investice do zemědělských podniků (Fiche 1)
Kapitola 03 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (Fiche 2)
Kapitola 07 –Podpora investic na založení nebo rozvoj nezem. činností (Fiche 3)
Kapitola 10 – Neproduktivní investice v lesích (Fiche 4)

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS:
Nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS:

 

 

Aktualizace: 12.02.2018