Obsah

Program rozvoje venkova

Výzva PRV č. 2 - UZAVŘENA

Číslo výzvy MAS

15/000/00000/120/000091/V002

Název výzvy MAS

Výzva MAS PODBRDSKO – Program rozvoje venkova

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

29. 6. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

10. 7. 2018

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

27. 7. 2018

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

24 měsíců

Datum registrace na RO SZIF

31. 8. 2018

 

Kontakt:
Petra Benjáková
mobil: 725 912 006, e-mail: info@maspodbrdsko.cz

 

Zasedání Správní rady - výběr projektů a přesun finanční alokace

Dne 21.8.2018 proběhlo setkání Správní rady na téma "výběr projektů podaných v 2.výzvě MAS". K podpoře byly vybrány a doporučeny všechny projekty ze seznamu projektů v 2. výzvě. Podbrobnosti naleznete - viz zápis a přílohy níže.

Pozvánka
Zápis
Prezenční listina
Etický kodex Fiche2
Etický kodex Fiche3

Seznam vybraných a nevybraných projektů - 2.výzva MAS

Věcné hodnocení

Výběrová komise vyhodnotila jednotlivé Žádosti o dotaci podané do 2. Výzvy MAS z PRV na zasedání 16.8.2018. Zasedání bylo neveřejné.

Pořadí vybraných projektů dle bodového hodnocení - Fiche 2,3

Zápis z Výběrové komise 16.8.2018
Prezenční listina 16.8.2018
Etický kodex

 

Administrativní kontrola

Dne 15.8.2018 byla ukončena administrativní kontrola Žádostí o dotaci. V rámci této výzvy byly podány 2 projekty a oba dva postupují k věcnému hodnocení, toto hodnocení bude provedeno Výběrovou komisí. Finální výběr ŽoD provede Správní rada MAS.

Etický kodex

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ - ZDE
2. výzva MAS Podbrdsko - FICHE:

 

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené Pravidly 19.2.1.:

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány a specifikovány zde v pravidlech:

- Pravidla pro žadatele 19.2.1 (nová verze k 04/2018)

  • Část B – Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitola 6 – Seznam předkládaných příloh
  • Část C – Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků

Kapitola 03 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (Fiche 2)
Kapitola 07 –Podpora investic na založení nebo rozvoj nezem. činností (Fiche 3)
 

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS:
Nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS:

 

 

Aktualizace: 27.8.2018