Obsah

Program rozvoje venkova

Výzva PRV č. 5 - UZAVŘENA

Číslo Výzvy MAS 15/000/00000/120/000091/V005
Název Výzvy MAS Výzva MAS PODBRDSKO – Program rozvoje venkova

 

Datum vyhlášení výzvy MAS 31.03.2022
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 01.04.2022
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 09.05.2022
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 24  měsíců
Datum registrace žádostí o dotaci na RO SZIF 01.08.2022

 

Kontakt:
Petra Benjáková
mobil: 725 912 006, e-mail: info@maspodbrdsko.cz

 

Zasedání Valné hromady - výběr projektů 

Dne 28.6.2022 proběhlo setkání Valné hromady na téma "odsouhlasení výběru
projektů a přesuny alokace mezi Fichemi". K podpoře byly vybrány a doporučeny projekty ze seznamu vybraných projektů ve 5. výzvě. Podbrobnosti naleznete - viz zápis a přílohy níže.

Pozvánka
Zápis 
Etický kodex 

 

Seznam vybraných a nevybraných projektů - 5.výzva MAS

 

Pořadí vybraných projektů dle bodového hodnocení - Fiche 1

Pořadí vybraných projektů dle bodového hodnocení - Fiche 3

Pořadí vybraných projektů dle bodového hodnocení - Fiche 5

 

Věcné hodnocení

Výběrová komise vyhodnotila jednotlivé Žádosti o dotaci podané do 5. Výzvy MAS z PRV na zasedání 21.6.2022. Zasedání bylo neveřejné.

Pozvánka
Zápis z Výběrové komise
Prezenční listina
Etický kodex

Administrativní kontrola

Dne 2.6.2022 byla ukončena administrativní kontrola Žádostí o dotaci. V rámci této výzvy bylo podáno 49 projektů a postupuje 47 k věcnému hodnocení, toto hodnocení bude provedeno Výběrovou komisí. Finální výběr ŽoD provede Správní rada MAS nebo Valná hromada MAS.

Etický kodex


MAS PODBRDSKO, z.s. vyhlašuje výzvu PRV na podporu obcí a spolků, ZŠ a MŠ, zemědělských a nezemědělských podnikatelů z území MAS. 

Vybrané články:

Fiche 1 - článek 17.1.a) Investice do zemědělských podniků

 

Fiche 3 - článek 19.1.b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

podpořeny budou pouze vybrané kódy dle Pravidel 19.2.1 CZ NACE/ str.  55 g)

kódy CZ NACE naleznete ZDE

 

Fiche 5 - článek 20) Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

                                     - Veřejná prostranství
                                     - MŠ a ZŠ
                                     - Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

 

Více informací k jenotlivým článkům naleznete zde:

Prezentace k výzvě č. 5

Pravidla 19.2.1 (pro rok 2022)Konzultace: BŘEZEN - DUBEN - KVĚTEN 2022

Petra Benjáková, Projektová manažerka PRV, Tel. 725 912 006,
Email: info@maspodbrdsko.czVýzva MAS Podbrdsko č.5

 


Kontrola formální přijatelnosti ze strany MAS

  • Kontrola Žádosti o dotaci
  • Kontrola příloh k Žádosti o dotaci
  • Kontrola přijatelnosti a dalších podmínek Žádosti o dotaci

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené Pravidly 19.2.1.:

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány a specifikovány zde v pravidlech:

Pravidla 19.2.1 (pro rok 2022)


Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS:


Povinné přílohy k Žádosti o platbu stanovené MAS:
  • Doložení propagačního nástroje z tisku či médií

Přílohy k ŽOD dle Pravidel 19.2.1

Zpřesnění Čestného prohlášení o vlastní majetkové struktuře

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce_příloha 21 Pravidel

Postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis

Definice mikropodniků, malých a středních podniků (příloha 4 Pravidel 19.2.1)

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP (příloha 5 Pravidel 19.2.1)
Portál farmáře a Žádosti 

Informace k přístupu do Portálu farmáře

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Žádost o přístup do Portálu příjemce malého rozsahu

Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF

Postup pro doplění ŽOD přes Portál farmáře

Postup pro nastavení emailové komunikace v Portálu farmáře

Zjednodušený postup pro doložení aktualizované ŽOD a příloh