Obsah

Program rozvoje venkova

Výzva PRV č. 6 

Číslo Výzvy MAS 15/000/00000/120/000091/V006
Název Výzvy MAS Výzva MAS PODBRDSKO – Program rozvoje venkova

 

Datum vyhlášení výzvy MAS 09.10.2023
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 10.10.2023
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 08.11.2023
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 24  měsíců
Datum registrace žádostí o dotaci na RO SZIF 26.01.2024

 

Kontakt:
Petra Benjáková
mobil: 725 912 006, e-mail: info@maspodbrdsko.cz


MAS PODBRDSKO, z.s. vyhlásí výzvu PRV na podporu ZŠ a MŠ z území MAS. 

Vybrané články:

Fiche 5 - článek 20) Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

                                     - MŠ a ZŠ
                                    

Více informací k jenotlivým článkům naleznete zde:

Pravidla 19.2.1 (pro rok 2023 - 2025)


Konzultace: 

Petra Benjáková, Manažer projetku PRV, Tel. 725 912 006,
Email: info@maspodbrdsko.cz


Výzva MAS Podbrdsko č. 6

FICHE 5_Podpora obcí, spolků a školských zařízení na území MAS PodbrdskoKontrola formální přijatelnosti ze strany MAS

  • Kontrola Žádosti o dotaci
  • Kontrola příloh k Žádosti o dotaci
  • Kontrola přijatelnosti a dalších podmínek Žádosti o dotaci

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené Pravidly 19.2.1.:

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány a specifikovány zde v pravidlech:

Pravidla 19.2.1 (pro rok 2023 - 2025)


Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS:


Povinné přílohy k Žádosti o dotaci dle Pravidel 19.2.1:

  • Doložení Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje obce/obcí (strategického rozvojového dokumentu), v případě žadatele svazek obcí lze akceptovat i soulad s programem/plánem/strategií rozvoje svazku obcí

Přílohy k ŽOD dle Pravidel 19.2.1

Zpřesnění Čestného prohlášení o vlastní majetkové struktuře

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce_příloha 21 Pravidel

Postup pro doložení Čestného prohlášení de minimisPortál farmáře a Žádosti 

Informace k přístupu do Portálu farmáře

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Žádost o přístup do Portálu příjemce malého rozsahu

Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF

Postup pro doplění ŽOD přes Portál farmáře

Postup pro nastavení emailové komunikace v Portálu farmáře

Zjednodušený postup pro doložení aktualizované ŽOD a příloh