Navigace

Obsah

Členové MAS Podbrdsko

Dle platných Stanov MAS Podbrdsko:

Členem Spolku se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba starší osmnácti (18) let s trvalým pobytem v obci na Území MAS s výjimkou zaměstnanců Spolku v trvalém pracovním poměru nebo právnická osoba se sídlem či provozovnou v obci na Území MAS, která souhlasí se Stanovami a cíli Spolku.

Všechny informace ke členství v MAS Podbrdsko, práva a povinnosti členů a sumář činností Valné hromady MAS jsou dány platnými Stanovami MAS PODBRDSKO.

Dokumenty ke členství

Přihláška ke členství

Příspěvkový řád

Zmocnění - právnické osoby 

Zájmové skupiny

Stanovy MAS PODBRDSKO

Výše členských příspěvků 

Na základě USNESENÍ SPRÁVNÍ RADY MAS je schválena výše členských příspěvků následovně:

  • podnikatelé podle zákona č. 89/2012 Sb – 1.000,- Kč
  • obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb. – 2.000,- Kč
  • příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu a územně samosprávnými celky – 2.000,- Kč
  • fyzické osoby, neziskové organizace - 100,- Kč
  • členské příspěvky členů Spolku, kteří jsou obcemi podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve výši 30,- Kč na obyvatele

(počet obyvatel obcí je stanovován podle počtu obyvatel příslušné obce k 1.1. daného kalendářního roku dle statistiky ČSÚ)

 

Členské příspěvky jsou každoročně splatné do 30.6.

 

 

Aktualizace: 31.5.2023