Navigace

Obsah

Členové MAS Podbrdsko

Dle platných Stanov MAS Podbrdsko:

Členem Spolku se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba starší osmnácti (18) let s trvalým pobytem v obci na Území MAS s výjimkou zaměstnanců Spolku v trvalém pracovním poměru nebo právnická osoba se sídlem či provozovnou v obci na Území MAS, která souhlasí se Stanovami a cíli Spolku.

Všechny informace ke členství v MAS Podbrdsko, práva a povinnosti členů a sumář činností Valné hromady MAS jsou dány platnými Stanovami MAS PODBRDSKO.

Dokumenty ke členství

Přihláška ke členství

Příspěvkový řád

Zmocnění - právnické osoby 

Zájmové skupiny

Stanovy MAS PODBRDSKO

Výše členských příspěvků na rok 2020

Na základě USNESENÍ SPRÁVNÍ RADY MAS č. SR2/2020-4 ze dne 27.4.2020 je schválena výše členských příspěvků pro rok 2020 následovně:

  • podnikatelé podle zákona č. 89/2012 Sb – 1.000,- Kč
  • obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb. – 2.000,- Kč
  • příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu a územně samosprávnými celky – 2.000,- Kč
  • fyzické osoby, neziskové organizace - 100,- Kč
  • členské příspěvky členů Spolku, kteří jsou obcemi podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve výši 30,- Kč na obyvatele

(počet obyvatel obcí bude při stanovování celkové výše členského příspěvku stanovován podle počtu obyvatel příslušné obce k 1.1.2018 dle statistiky ČSÚ)

 

V souvislosti se situací v ČR jsou členské příspěvky splatné do 31.7.2020.

 

 

Aktualizace: 16.9.2020