Navigace

Obsah

Nejdůležitější milníky MAS PODBRDSKO

2006                           
Založení MAS PODBRDSKO na současném území MAS.

2007-2013                 
MAS nebyla vybrána k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR a činnost sdružení se zastavila.

2013-2016                 
MAS obnovila svoji činnost, nastavily se veškeré aktivity a povinnosti pro správné fungování spolku a byla vytvořena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO 2014-2020.

Od září 2015 se pořádají místní akční skupinou Podbrdské farmářské a řemeslné trhy v Rožmitále pod Třemšínem a Březnici, jejichž tradice trvá dosud.

2016-2017                 
MAS PODBRDSKO se jako partner města Příbram podílela na projektu Místní akční plán ORP Příbram (CZ.02.3.68/0.0/0.0/015_005/0000118).

2017                           
MAS se od počátku roku 2017 aktivně připravovala na vyhlášení prvních Výzev MAS k předkládání Žádostí o podporu. První Výzva MAS z Operačního programu Zaměstnanost byla vyhlášena v dubnu 2017. Další dvě Výzvy MAS se připravovaly a byly vyhlášeny na podzim roku 2017.

2017-2019                 
MAS realizovala projekt Plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko, z.s. (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006598) na podporu dostupnosti sociálních služeb v našem regionu, při kterém vznikl Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území MAS. Zároveň vznikl informační portál o sociálních službách čistě pro naše území, který může využívat široká veřejnost - www.SOSPodbrdsko.cz.

2018                           
V roce 2018 byly vyhlášeny a administrovány dvě výzvy z Operačního programu Zaměstnanost, tři výzvy z Programu rozvoje venkova a tři výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Dále byl připravován a přijat změnou Strategie MAS čtvrtý Operační program životní prostředí.

2019                           
V roce 2019 byly vyhlášeny výzvy z Operačního programu Zaměstnanost na podporu příměstských táborů a sociálních služeb v regionu MAS, dále výzva z Programu rozvoje venkova a výzvy z Operačního programu Životního prostředí. V červnu 2019 byla předložena na Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o evaluaci MAS, jež byla na podzim schválena.

2019-2022                 
MAS PODBRDSKO jako partner města Příbram a MAS Brdy realizuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) ORP Příbram (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094).

2020                           
MAS předala poslední Výzvu OP zaměstnanost v obd. 2014-2020 na podporu sociálních služeb k závěrečnému ověření způsobilosti na Řídící orgán OPZ. Dále byla připravena a vyhlášena poslední Výzva MAS z IROP na podporu vzdělávání na území MAS. Výzva MAS z OP životní prostředí byla vyhodnocena a vybrané projekty byly v polovině května 2020 předány na Řídící orgán OPŽP – projekty obdržely právní akty na podzim 2020. Z Programu rozvoje venkova probíhala administrace realizovaných projektů a dále byla připravována Výzva MAS pro článek 20, podpora obcí a spolků z regionu. K této výzvě již probíhala rozsáhlá konzultace projektů a aktivní komunikace s potencionálními žadateli.

Hlavním úkolem roku 2020 pro MAS bylo zpracovat a odevzdat ke schválení Žádost o plnění standardů MAS pro nové programové období 2021-2027. Standardizace byla v prosinci 2020 úspěšně schválena ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.


 

Aktualizace: duben 2021