Navigace

Obsah

Historie MAS 2006-2012


První pokus o založení MAS na současném území MAS Podbrdsko se datuje do roku 2006. Základ jejího nesouvislého území tvořila území obcí sdružených ve třech svazcích obcí - Svazek obcí Březnicko, Svazek obcí mikroregion Třemšín a Svazek obcí Podbrdského regionu. Pro zastřešení činnosti MAS tyto svazky spolu s dalšími místními aktéry ze soukromého, veřejného a neziskového sektoru založily občanské sdružení Podbrdsko. Tehdy vytvořená strategie však nebyla vybrána k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 (PRV) a činnost sdružení se zastavila.