Navigace

Obsah

Mapa území MAS Podbrdsko

Území MAS je geograficky homogenní a je vymezeno územími obcí, jejichž zastupitelstva schválila vydání souhlasu se zařazením území obce do území působnosti MAS. Jeho součástí nemohou být území obcí, která jsou od jinak celistvého území oddělena. Výjimky se připouštějí pouze v rozsahu stanoveném případně pravidly pro činnost MAS v České republice.

Schválením zařazení území obce, jež není partnerem MAS, do území působnosti MAS, nevznikají obci finanční závazky vůči MAS.

Z hlediska administrativně správního je celé území součástí Středočeského kraje, okresu Příbram a  SO ORP Příbram. SO POÚ jsou na území čtyři – Březnice, Rožmitál pod Třemšínem, Příbram a Milín.

Mapa území MAS Podbrdsko
pro programové období 2021-2027, resp. do roku 2029, nové území obcí Nepomuk a Horčápsko (z roku 2023)

Rozloha území MAS:             401,75 Km2

Počet obcí celkem:                38

Počet obyvatel:                       18 265

mapa

Mapa území MAS Podbrdsko
pro programové období 2021-2027, resp. do roku 2029

Rozloha území MAS:             377,53 km2

Počet obcí celkem:                36

Počet obyvatel:                       17.978 (k 31.12.2019)

mapa

Mapa území MAS Podbrdsko
pro programové období 2014-2020, resp. do roku 2023

Rozloha území MAS:           382 km2

Počet obcí celkem:                37

mapa

Mapa MAS od 1.1.2016 - připojení části území z bývalého Vojenského újezdu Brdy, dnešní CHKO Brdy:

mapa MASORP Pb

Umístění MAS v rámci ČR:

MAPA MAS

 

Původní mapy ze Strategie MAS bez bývalého Vojenského újezdu Brdy:

 

mapa 1mapa 2mapa

 

 

Aktualizace: 16.9.2020