Navigace

Obsah

ZAHÁJENÍ PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA PŘÍBRAMSKU

Typ: náš tip | ostatní
Školy se opět zapojují do projektu kvalitnějšího vzdělávání...

EU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM

Název projektu: MAP II ORP Příbram

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094

Na začátku dubna byl zahájen projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území ORP Příbram, který je zaměřen na zlepšení kvality a rozvoj vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území Příbramska. Jeho cílem je rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi školami, zřizovateli škol, organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání a mezi dalšími aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání na našem území.

Do projektu je zapojeno na 62 mateřských, základních a základních uměleckých škol z celého území. Projekt má trvat do 31. 3. 2022.

MAP II navazuje na předchozí projekt MAP I, který byl realizován v období od května 2016 do prosince 2017. V rámci projektu budou organizovány vzdělávací semináře, exkurze, workshopy a výměna zkušeností mezi školami, subjekty a dalšími aktéry zabývajícími se vzděláváním. Očekávaným výstupem je aktualizace strategického dokumentu Místní akční plán vzdělávání z území ORP Příbram. Dále vznikne soubor plánovaných aktivit, ve kterých budou navržena konkrétní řešení místních problémů.

Projekt financuje MŠMT (95%), město Příbram, Místní akční skupina Brdy a Místní akční skupina Podbrdsko (5%).

 

Kateřina Štáhlová, hlavní manažerka projektu MAP II


Vytvořeno: 16. 5. 2019
Poslední aktualizace: 16. 5. 2019 19:57
Autor: Správce Webu