Obsah

Dozorčí rada

Funkční období členů: od 30.5.2023

Funkční období Dozorčí rady je tři (3) roky od jejího zvolení.

Dozorčí rada vykonává činnosti v souladu s platnými Stanovami MAS PODBRDSKO. Všichni členové orgánu splňují podmínku svéprávnosti a bezúhonnosti ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

člen

zastupuje člena

sektor

zájmová skupina

KAISER s.r.o. - místopředseda

Ing. Tomáš Florián

soukromý sektor

2

ZŠ a MŠ Hvožďany

Mgr. Ivana Juračková

veřejný sektor

1

Ing. Zuzana Šourková - předseda

 

soukromý sektor

4

 

 

aktualizace: 31.5.2023