Navigace

Obsah

Kancelář MAS

Kancelář tvoří zaměstnanci v trvalém pracovním poměru.

Kancelář spolupracuje s orgány Spolku, kterými je úkolována, zejména se Správní radou.

Kancelář vykonává činnosti v souladu s platnými Stanovami MAS PODBRDSKO.

 

MAS PODBRDSKO, z.s.

Sídlo:

Hvožďany 80, 262 44 Hvožďany

Kancelář MAS:

Městské zdravotnické zařízení Rožmitál pod Třemšínem,

Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Zaměstnanci kanceláře MAS

Ředitelka kanceláře MAS, vedoucí zaměstnanec pro realizaci Strategie MAS:
Jana Filinová, tel. 723 435 274, email: reditel@maspodbrdsko.cz
Ředitelka kanceláře MAS splňuje podmínku svéprávnosti a bezúhonnosti ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.


Projektová manažerka PRV:
Petra Benjáková, tel. 725 912 006, email: info@maspodbrdsko.cz


Projektová manažerka IROP, OPZ a OPŽP; koordinátorka v rámci projektu MAP III ORP Příbram:
Vendula Šedivá, tel. 724 860 369, email: info@maspodbrdsko.cz


Asistentka kanceláře MAS:
Jana Novotná, email: info@maspodbrdsko.cz

 

Konzultační hodiny v kanceláři v Rožmitále
Zdravotní středisko, 1. patro, 1. dveře, denně od 8:00 do 15:30 hodin.
Nebo kdykoli po telefonické domluvě.