Obsah

Kancelář MAS

Kancelář tvoří zaměstnanci v trvalém pracovním poměru.

Kancelář spolupracuje s orgány Spolku, kterými je úkolována, zejména Správní radou.

Kancelář vykonává činnosti v souladu s platnými Stanovami MAS PODBRDSKO.

 

MAS PODBRDSKO, z.s.

Sídlo:

Hvožďany 80, 262 44 Hvožďany

Kancelář MAS:

Městské zdravotnické zařízení Rožmitál pod Třemšínem,

Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Zaměstnanci kanceláře MAS

Ředitelka kanceláře MAS, vedoucí zaměstnanec pro realizaci Strategie MAS; hlavní manažerka projektu Místní akční plán na Příbramsku:
Jana Filinová, tel. 723 435 274, email: reditel@maspodbrdsko.cz
Ředitelka kanceláře MAS splňuje podmínku svéprávnosti a bezúhonnosti ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.


Projektová manažerka Program rozvoje venkova/Společná zemědělská politika; konzultace Nová zelená úsporám Light; koordinátorka projektu OPZ+:
Petra Benjáková, tel. 725 912 006, email: info@maspodbrdsko.cz


Projektová manažerka IROP; koordinátorka v rámci projektu Místní akční plán na Příbramsku:
Vendula Šedivá, email: info@maspodbrdsko.cz


Asistentka kanceláře MAS; komunitní pracovník v rámci projektu OPZ+:
Jana Novotná, tel. 724 277 658, email: info@maspodbrdsko.cz

 

Konzultační hodiny v kanceláři v Rožmitále
Zdravotní středisko, 1. patro, 1. dveře, na základě individuální domluvy.
V případě nepřítomnosti jsme na výjezdu v regionu.