Obsah

Výběrová komise

Funkční období členů: 30.5.2023

Funkční období Výběrové komise je tři (3) roky od jejího zvolení.

Výběrová komise vykonává činnosti v souladu s platnými Stanovami MAS PODBRDSKO. Všichni členové orgánu splňují podmínku svéprávnosti a bezúhonnosti ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

člen

zastupuje člena

sektor

zájmová skupina

4coffee s.r.o.

Zdeněk Vantuch

soukromý sektor

2

Obec Lazsko

PhDr. František Bártík

veřejný sektor

3

Obec Vrančice

Jiří Sláma

veřejný sektor

4

Junák - český skaut, středisko Rožmitál p. Tř., z.s.

Tomáš Brettl

soukromý sektor

4

Michal Filina

 

soukromý sektor

1

Ing. Pavel Bukovjan   soukromý sektor 2
Jitka Drechslerová - předsedkyně   soukromý sektor 3

 

 

aktualizace: 31.5.2023