Navigace

Obsah

logoRežijní výdaje MAS pro programové období 2021-2027

Název programu: Operační program Technická pomoc 2021 - 2027
Číslo výzvy: 07_22_003
Název výzvy: OPTP - Výzva č. 3


Název projektu CZ: MAS Podbrdsko - OPTP I.
Registrační číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000068

Datum zahájení: 1. 9. 2023
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2024

Náplň projektu MAS: činnosti související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS, výdaje na zajištění administrativní kapacity MAS a další související výdaje nezbytné pro realizaci těchto projektů např. výdaje na animaci, vzdělávání, získávání zkušeností, publicitu, provozní výdaje apod.

 

plakát