Obsah

EVALUACE STRATEGIE MAS 2019

 

Místní akční skupině Podbrdsko byla dne 21.10.2019 schválena Evaluační zpráva.  Evaluační zpráva je výstupem mid-term evaluace realizace Strategie CLLD_16_01_036 - tedy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podbrdsko 2014-2020. 

Další důležitý milník za námi!!

Je to potvrzení, že plníme naši Strategii MAS Podbrdsko na programové období 2014-2020 dobře a že MAS pracuje správně dle nastavených postupů.

Zprávu o evaluaci MAS Podbrdsko můžete stáhnout zde.