Navigace

Obsah

Finální verze Strategie MAS


Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO, z.s. 2014-2020 

 

Oficiální potvrzení schválení Strategie MAS Podbrdsko přišlo 12.12.2016.

SCLLD MAS Podbrdsko - úvod a analýza

SCLLD MAS Podbrdsko - strategická a implementační část

SCLLD MAS Podbrdsko, příloha č. 1 - finanční plán

SCLLD MAS Podbrdsko, příloha č. 2 - mapa území

SCLLD MAS Podbrdsko, příloha č. 3 - komunitní projednávání

SCLLD MAS Podbrdsko, příloha č. 4 - analýza rizik

 

aktualizace: 20.12. 2016