Obsah

Projektové záměry

 

Informace o předkládání projektových záměrů od subjektů působících na území MAS Podbrdsko byly rozšířeny do území pomocí regionálního tisku, emailovou komunikací, elektronickým informačním občasníkem, výzvou na webových stránkách www.maspodbrdsko.cz  či na Facebooku.

 

aktualizováno: 10.3.2015

Projektové záměry může předkládat každý, kdo provozuje svoji činnosti na území MAS Pobrdsko (obce, podnikatelé, živnostníci, neziskové organizace a další subjekty). Na jaře 2014 jsme sbírali projektové záměry od subjektů působících na území MAS Podbrdsko.

Emaily:
Členové MAS, obce
Školy
 

Všechny došlé projektové záměry můžete najít v přiložené excelové tabulce.

 

Mnoho Operačních programů pro programovací období 2014-2020 se již blíží do svého finále, tj. ke schválení Evropskou komisí. Sbíráme i nyní projektové záměry. Vaše záměry budou doplněny do výše uvedené tabulky pro přehlednost, co je v našem regionu potřeba zlepšit a čemu se chceme do budoucna v našem regionu věnovat. Věříme, že se podaří na mnoho Vašich projektů čerpat finance z ESI fondů přes naši MAS od roku 2016, kdy bude začínat implementace (tj. realizace) projektů. Výběr projektů bude možný do roku 2022.

projekty

 

 

aktualizováno: 17.10.2015

 

DŮLEŽITÉ - programové rámce PRV, IROP a OPZ

Pracujeme na dokončení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko (dále SCLLD). Konečně byly vydány všechny metodické pokyny důležité pro to, abychom mohli naši SCLLD dopracovat do finální verze. 

Zároveň byla Národní sítí MAS ČR zveřejněna tabulka (viz příloha - alokace), kde jsou dány finance pro všechny MAS v ČR. Jsou to finance z Operačních programů, které budeme moci rozdělit přes MAS Podbrdsko do našeho území v následujících šesti letech. Míra financování jednotlivých MAS byla spočítána právě dle jednotlivých metodických pokynů, zohledňuje se zde např. počet obcí na území MAS, počet obyvatel, velikost území apod.

Dovoluji si vás všechny požádat o maximální možnou pomoc v dokončení SCLLD a to vyplněním dotazníku, který naleznete v příloze tohoto emailu. Nenechte se, prosím, zaskočit rozsáhlostí dotazníků a prosím nepřehlédněte, že je tabulka dotazníku rozdělena do třech listů - IROP (Integrovaný regionální operační program), PRV (Program rozvoje venkova) a OP ZAM (Operační program zaměstnanost).

Pro dokončení SCLLD je toto dotazníkové šetření nezbytné!! Prosím šiřte dotazník dál do území MAS Podbrdsko (mezi neziskové organizace, podnikatele, zemědělce apod.), ať se nám nashromáždí co největší a nejlepší možný obraz toho, co naše území potřebuje a které projekty budeme pomocí MAS Podbrdsko realizovat.

Všechny projektové záměry nashromážděné v roce 2014 naleznete ZDE - spolek/strategie-2014-2020/projektove-zamery/.

 

Zašlete dotazník zpět NEJLÉPE na email maspodbrdsko@seznam.cz

nebo jej doručte na adresu do KANCELÁŘE MAS:

MAS Podbrdsko, z. s.        
Městské zdravotnické zařízení Rožmitál pod Třemšínem
Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

 

Přílohy ke stažení:

Alokace MAS

Dotazník k vyplnění

 

Emaily:
Členové MAS
Školy
Nečlenské obce
Neziskové organizace

 

Všechny došlé projektové záměry můžete najít v přiložené excelové tabulce.

 

 

Stránka aktualizována: 3.12.2015

 

 

 

mmr