Navigace

Obsah

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podbrdsko 2021-2027

Místní akční skupina Podbrdsko pomáhá rozvoji regionu 36 obcí:  

mapa

Aby mohla místní akční skupina pracovat a pomáhat obcím, školám a dalším subjektům v regionu, musí být zpracována Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podbrdsko pro programové období 2021-2027. Tato Strategie MAS je hlavním dokumentem, podle kterého se určují potřeby našeho regionu, a je nástrojem pro podporu rozvoje území a rozdělování financí pro území MAS v daném programovém období. Zpracování Strateie MAS vychází z požadavků formulovaných v metodických dokumentech nadřízených orgánů, především Ministerstva pro místní rozvoj a dále dle požadavků dalších Řídících orgánů Operačních programů. 

Zpracování Strategie MAS je také závislé na zkušenostech místní akční skupiny z úspěšné realizace Strategie MAS pro programové období 2014-2020, dle zpracované Evaluační zprávy v roce 2019 a dále na základě komunikace s místními aktéry. Strategie MAS musí být v souladu s několika národními strategiemi, především se Strategií regionálního rozvoje ČR 2030.