Navigace

Obsah

Zprávy o realizaci Strategie MAS 2021+

 

MAS Podbrdsko podává pravidelně monitorovací zprávy o plnění integrované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS PODBRDSKO pro programové období 2021-2027:

Zpráva o realizaci Strategie MAS 1.7-31.12.2023 

Zpráva o realizaci Strategie MAS 1.1.-30.6.2023