Navigace

Obsah

Zápisy a dokumenty

Zápisy z Valné hromady

Zasedání Valných hromad MAS Podbrdsko

Zápis - Valná hromada 4.4.2024 
Schválena Výroční zpráva a hospodaření za rok 2023, Valná hromada byla informována o harmonogramu Výzev MAS Podbrdsko na roky 2024 a 2025.

 

Zápis - Valná hromada 30.5.2023
Zápis - Volební komise 30.5.2023 
Schválena Výroční zpráva a hospodaření za rok 2022, plnění Strategie 2014-2020 a přípravu programového období 2021-2027, aktualizace Stanov MAS a volba do orgánů - správní rady, dozorčí rady a výběrové komise.

 

Zápis - Valná hromada 28.6.2022 
Schválen Valnou hromadou výběr projektů 5. Výzvy PRV.

 

Zápis - Valná hromada 26.4.2022
Schválena Výroční zpráva 2021 a hospodaření na rok 2022, dále byla nově zvolena Výběrová komise MAS.
Prezentace - Valná hromada 26.4.2022

 

Zápis - Valná hromada 14.6.2021 
Shválena Výroční zpráva 2020 a hospodaření za rok 2021, ale také jsme probrali informace o tvorbě nové Strategie MAS na obd. 2021-2027 nebo o plnění té současné Strategie 2014-2020. 
Prezentace - Valná hromada 14.6.2021 

 

Zápis - Valná hromada 3.9.2020
Při Valné hromadě mj. bylo na programu schválení hlasování Valné hromady per rollam z 6.5.2020, schválení podání Žádosti o standardizaci MAS, aktualizace Stanov MAS a volba do orgánů - správní rady, dozorčí rady a výběrové komise.
Zápis - Volební komise 3.9.2020
Prezentace - Valná hromada 3.9.2020


Zápis - Valná hromada 6.5.2020 (per rollam)
Konání Valné hromady mělo proběhnout 12.3.2020. V ten den byl Vládou ČR vyhlášen nouzový stav z důvodu epidemie SARS-CoV-2. Z důvodu nemožnosti předpokládat další vývoj situace v ČR přistoupila správní rada MAS PODBRDSKO ke korespondenčnímu hlasování Valné hromady MAS, resp. k rozhodování formou per rollam. Toto hlasování je platné k datu 6.5.2020. Všechny přílohy a podrobnosti jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři MAS.


Zápis - Valná hromada 13.6.2019
Hlavní bod jednání - evaluace MAS, schválení Výroční zprávy aj.

Zápis - Valná hromada 23.1.2019
= VOLEBNÍ Valná hromada (správní rada, výběrová komise a dozorčí rada), schválení aktualizované verze Stanov MAS
Zápis volební komise 23.1.2019
Prezentace - Valná hromada 23.1.2019

 

Zápis - Valná hromada 20. 2. 2018 - VOLEBNÍ pro Výběrovou komisi
Prezentace - Valná hromada 20. 2. 2018

 

Zápis - Valná hromada 4. 10. 2017 - schválení nové verze Stanov MAS

 

Zápis - Valná hromada 30. 1. 2017 - VOLEBNÍ (správní rada, výběrová komise a dozorčí rada), schválení nové verze Stanov MAS
Prezentace - Valná hromada 30. 1. 2017

 

Zápis - Valná hromada 12. 1. 2016 - schválení finální verze Strategie MAS
Prezentace - Valná hromada 12. 1. 2016

 

Zápis - Valná hromada 3. 8. 2015

 

Zápis - Valná hromada 15. 1. 2015 - VOLEBNÍ

 

Zápis - Valná hromada 11. 3. 2014

 

Zápis - Valná hromada 30. 10. 2013

 

Zápis - Valná hromada 24. 4. 2013

 

Zveřejněna je upravená verze zápisů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Zápisy vč. příloh v úplném znění jsou k dispozici v kanceláři MAS.

 

Fotogalerie ze zasedání Valné hromady spolku

Zasedání Valné hromady v Milíně, Kulturní dům - 3.9.2020
foto

Zasedání Valné hromady ve Hvožďanech - Klubové centrum - 13.6.2019
VHVHVH

Zasedání Valné hromady v Rožmitále pod Třemšínem - 23.1.2019

vh  vh

Zasedání Valné hromady v Rožmitále pod Třemšínem - 20.2.2018

Zasedání Valné hromady v Rožmitále pod Třemšínem - 30.1.2017

Zasedání Valné hromady v Rožmitále pod Třemšínem - 12.1.2016

Zasedání Valné hromady v Březnici - 3.8.2015

Zasedání Valné hromady v Chrašticích - 15.1.2015

Zasedání Valné hromady ve Hvožďanech - 11.3.2014

Zasedání Valné hromady v Chrástu - 30.10.2013

 

 

aktualizace: 12.4.2024