Navigace

Obsah

Příměstské tábory v roce 2022

O letošních prázdninách se chystá 15 turnusů letních příměstkých táborů v rámci celého území MAS Podbrdsko. Každého běhu se účastní minimálně 15 dětí, takže si v letošním roce díky podpoře MAS užije letní prázdniny plné zábavy a nejrůznějších aktivit  minimálně 225 dětí. Tábory jsou určené pro děti, jejichž rodiče mají trvalý pobyt na územi MAS Podbrdsko.

A jaké konkrétní tábory se plánují:

Kliknutím na realizátora příměstkého tábora se dostanete na jeho webové stránky, kde najdete podrobné informace včetně přihlášky.

realizátor MC Pampeliška obec Milín ZŠ Hvožďany Skaut Rožmitál
místo konání Březnice Milín Hvožďany Rožmitál
4.-8.7.       Fantastická zvířata a kde je najít
11.-15.7.        
18.-22.7.   V muzeu jako doma II Sportovní  
25.-29.7.

sportovní (obsazen)

Adventure

Sportovní týden

Sportovně tvořivý  
1.-5.8.  

Zlatá horečka

Výprava za zlatem

Tvořivý - Egypt a úrodný půlměsíc  
8.-12.8. Horizont událostí     Fantastická zvířata a Grindewaldovy zločiny
15.-19.8. Horizont událostí II.     Fantastická zvířata a Grindewaldovy zločiny
22.-26.8.   Polytechnický    

 


Příměstské tábory na území MAS

Místní akční skupina Podbrdsko pomáhá zrealizovat aktivity či zajistit služby, které v našem regionu opravdu chyběly. Jednou z těchto aktivit je nabídka příměstských táborů pro pracující rodiče, kteří nemají možnost svěřit své ratolesti v době letních prázdnin členům rodiny či přátelům. Příměstské tábory jsou realizovány na celém území Podbrdska - tedy na Rožmitálsku, Březnicku, Milínsku a Hvožďansku. Průměrná cena příměstských táborů se v České republice pohybuje okolo 2.000 Kč za týden. Díky dotacím z MAS Podbrdsko se podařilo snížit ceny táborů až na jednu čtvrtinu - platí se převážně jen stravné pro děti a doprava na výlety.  Nabídka příměstských táborů  je opravdu pestrá, kdy rodiče mohou pro své děti vybrat nejrůznější zaměření - hudební, umělecké, divadelní či sportovní aj..

V roce 2017 byly schváleny tři projekty na příměstské tábory (obec Milín, ZŠ a MŠ Hvožďany a Rodinné centrum Pampeliška Březnice). Jelikož se tábory v roce 2017 kapacitně rychle naplnily a poptávka byla vyšší než nabídka, vyhlásili jsme na začátku roku 2018 druhou výzvu na podporu příměstských táborů, kdy jsme podpořili tři další žadatele (ZŠ Březnice, obec Milín a Junák – český skaut středisko Rožmitál pod Třemšínem).

Díky tomu, že MAS Podbrdsko úspěšně realizuje projekty z operačního programu zaměstnanost (OPZ), jsme jsme jako jedna z vybraných MAS z celé ČR dostali možnost požádat o navýšení alokace, finančních prostředků, na tento operační program. Díky tomu jsme mohli vyhlásit v únoru roku 2019 další, v pořadí již třetí, výzvu na podporut příměstských táborů s celkovou alokací takřka 3.000.000 Kč, ve které bylo podpořeno dalších šest žadatelů (obec Sedlice a Milín, ZŠ a MŠ Hvožďany a Rodinné centrum Pampeliška Březnice, Junák – český skaut středisko Rožmitál pod Třemšínem, zapsaný spolek Techak IT).

Celkově tedy region díky aktivitám MAS na podporu rodin s dětmi získal takřka 6.000.000 Kč, které zajistí realizaci 133 turnusů příměststkých táborů v období 6 let.

12 

TÁBOR TÁBORY

 


 

Podpořený subjekt  ZŠ a MŠ Hvožďany

Výše dotace  453.500 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.7.2017 - 30.11.2019

Základní a mateřská škola Hvožďany v rámci projektu ZŠMŠ Hvožďany - příměstský tábor (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_036/0007273) realizuje po dobu 3 let v období letních prázdnin celkem 9 turnusů příměstských táborů. V roce 2017 se dvou turnusů tvořivého tábora a jednoho turnusu sportovního tábora se zúčastnilo na sedmdesát dětí z Hvožďanska a Březnicka - od nejmladších předškoláků až po nejstarší sedmáky.V roce 2018 proběhli opěr tři turnusy příměstského tábora - Sportovní, Tvořivě sportovní a Tvořivý tábor.

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


 

Podpořený subjekt  Rodinné centrum Pampeliška Březnice

Výše dotace   532.187,50 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.8.2017 - 30.7.2019

Rodinné centrum Pameliška Březnice v rámci projektu Příměstské tábory Březnice (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_036/0007270) realizuje po dobu 3 let v období letních a podzimních prázdnin sérii 9 příměstských táborů s různou tématikou a odpovídajícím programem (dobrodružný, divadelní, animák, podzimní a kreativní a pohybový).

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


 

Podpořený subjekt  obec Milín

Výše dotace   629.875 Kč (95% dotace)

Doba realizace  1.7.2017 - 30.6.2019

Obec Milín v rámci projektu Příměstské tábory Milín (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_036/0007275) realizuje po dobu 3 let v období letních prázdnin  sérii 17 příměstských táborů s různou tématikou a odpovídajícím programem (English kemp, Adventure - dobrodružný, Škola hrou, kreativní, výtvarně animační ve spolupráci se ZUŠ Jana Jakuba Ryby Rožmitál pod Třemšínem a další ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram).

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


 

Podpořený subjekt  ZŠ Březnice

Výše dotace   431.201,25 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.7.2018 - 30.9.2020

Základní škola Březnice v rámci projektu Příměstský tábor zdravohraní (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009367) realizuje po dobu 3 let v období letních a jarních prázdnin sérii 9 příměstských táborů se zaměřením na pohyb a zejména jógu.

Podrobné informace o projektu najdeteZDE.

  


 

Podpořený subjekt  Junák - český skaut, středisko Rožmitál p. Tř., z.s.

Výše dotace   470.000 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.4.2018 - 310.3.2021

Junák - český skaut, středisko Rožmitál p. Tř., z.s. v rámci projektu S rožmitálskými skauty aktivně k zaměstnanosti (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009369) realizuje na Rožmitálsku po dobu 3 let v období letních a jarních prázdnin  sérii 9 příměstských táborů se zaměřené na zdravý životní styl, pohybový, estetický a osobnostní rozvoj a prevenci riz.

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


 

Podpořený subjekt  obec Milín ve spolupráci s Mateřským centrem Pampeliška Březnice

Výše dotace   478.875 Kč (95% dotace)

Doba realizace  28.7.2018 - 27.7.2021

Obec Milín  ve spolupráci s Mateřským centrem Pampeliška Březnice v rámci projektu Příměstské tábory na Podbrdsku (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009380) realizuje na Milínsku a Březnicku po dobu 3 let v období letních prázdnin  sérii 17 příměstských táborů s různou tématikou.

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


 

Podpořený subjekt  ZŠ a MŠ Hvožďany

Výše dotace  419 962,50 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.2.2020 - 30.11.2022

Základní a mateřská škola Hvožďany v rámci projektu ZŠMŠ Hvožďany - příměstský tábor II (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011762) realizuje po dobu 3 let v letech 2020 - 2022 v období letních prázdnin celkem 9 turnusů příměstských táborů. Zaměření táborů je různorodé - od tvořivých, přes hudebně divadelní díly, až po sportovní.
 

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


Podpořený subjekt  Obec Milín

Výše dotace  629 625,00 Kč (95% dotace)

Doba realizace  29.6.2020 - 30.12.2022

Obec Milín v rámci projektu Příměstské tábory do třetice Milín (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011757) realizuje po dobu 3 let v letech 2020 - 2022 v období letních a jarních prázdnin celkem 18 turnusů příměstských táborů. Zaměření táborů je různorodé - Adventure (dobrodružný turnus zaměřený na sportovní zážitky), Škola hrou (zábavná matematika, logika, chemické pokusy, pohybové aktivity a hry), Turnus s organizátorkou táborů paní Editou Trnkovou (dle věku dětí uzpůsobený program - tvoření a hry zaměřené na smyslové vnímání a rozvoj dětí, kreativita), English Camp (zaměřený na konverzaci v anglickém jazyce), Do muzea zadními vrátky (děti poznávají zázemí a činnosti pracovníků Hornického muzea v Příbrami, zaměřené i na vědecké bádání), Prázdniny se ZUŠkou (ve spolupráci se ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitálu p. Třemšínem)

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


Podpořený subjekt  Junák - český skaut, středisko Rožmitál p. Tř., z.s.

Výše dotace   419.125,- Kč (Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.2.2020 - 31.12.2022

Junák - český skaut, středisko Rožmitál p. Tř., z.s. v rámci projektu Rožmitálské skautské příměstské tábory (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011757) zrealizuje na Rožmitálsku po dobu 3 let v období letních prázdnin sérii 7 příměstských táborů se zaměřené na zdravý životní styl, pohybový, estetický a osobnostní rozvoj a prevenci rizik.

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


Podpořený subjekt  Rodinné centrum Pampeliška Březnice

Výše dotace   522.937,50 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.8.2020 - 30.7.2022

Rodinné centrum Pameliška Březnice v rámci projektu Dětské léto v Březnici (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011756)realizuje po dobu 3 let v období letních a podzimních prázdnin sérii 10 příměstských táborů (8 v létě a 2 na podzim) s různou tématikou (dobrodružný,  jazykový, kreativní a pohybový).

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


Podpořený subjekt  Obec Sedlice

Výše dotace   450.000,00 Kč (95% dotace)

Doba realizace  1.5.2019 - 31.12.2021

Obec Sedlice v rámci projektu Příměstské tábory v Sedlici (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011742) zrealizuje po dobu 3 let v období letních prázdnin sérii 9 příměstských táborů s různou tématikou - sportovně-tvořivý, taneční a třetí motivovaný lesní moudrostí.

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

 


Podpořený subjekt  Techak IT

Výše dotace   499.062,00 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.7.2019 - 31.8.2021

Spolek Techak IT v rámci projektu TECHAK IT příměstské tábory (číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011735) zrealizuje po dobu 3 let v období letních prázdnin sérii 10 příměstských táborů s tématikou robotiky, kybernetiky a počítačů.

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.