Navigace

Obsah

Sociální služby na území MAS

Podpořený subjekt  Charita Příbram

Výše dotace  3.780.825 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.6.2018 - 31.5.2021

 

Sociální služby na území MAS 2 - návazný projekt

Podpořený subjekt  Charita Příbram

Výše dotace  4.523.074,25 Kč (100% dotace)

Doba realizace  1.6.2020 - 31.12.2022

 


 

Charita Příbram díky podpoře svého projektu Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko  ve výzvě MAS Podbrdsko z  Operačního programu zaměstnanost (Výzva MAS PODBRDSKO - Podpora sociálních služeb I. číslo 242/03_16_047/CLLD_16_01_036 ) poskytovala sociální služby na celém území MAS Podbrdsko. Jednalo se o ucelený záměr, kdy obce Milín, Hvožďany a město Březnice vybudovaly z jiného projektu MAS zázemí pro sociální služby, kde měli možnost sociální pracovníci  Charity pracovat se svými klienty. Primární zaměření sociálních pracovníků bylo na práci s rodinami a dětmi ohroženými sociálním vyloučením.

 

Návazný projekt Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko II byl realizován v termínu od 1.6.2020 - 31.12.2022. Projekt byl podpořen z výzvy MAS Podbrdsko A16/03_16_047/CLLD_16_01_036 - Podpora sociálních služeb II. Jedná se o pokračovací projekt, kdy byly realizovány terénní a ambulantní  formou registrované sociální služby SAS, terénní odlehčovací služba a odborné poradenství. Poskytovatelem sociální služby a dalších aktivit byla opět Charita Příbram.

 


 

Kontaktní osoby Charity na území MAS Podbrdsko:

Březnicko-Hvožďansko-Rožmitálsko-Milínsko: Mgr. Klementová Zuzana, služební tel. 734 788 638;

Hvožďansko-Březnicko-Rožmitálsko: Veronika Vonášková, DiS. služební tel. 734 788 639;

Rožmitálsko: Květuše Tomanová, služební tel. 733 741 086

 

vedoucí Václava Caithamlová, DiS. - Vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Tel: 733 741 351    caithamlova@charita-pribram.cz

 


Ve Hvožďanech zázemí najdete v centru obce (Klubové centrum, Hvožďany 16).  

nn

Březnici zázemí najdete ve dvoře Městského úřadu (Náměstí 12).

n n

 

Milíně zázemí najdete ve druhém patře budovy Obecního úřadu (11. května 27).

n n