Navigace

Obsah

Zázemí pro sociální služby na území MAS

Díky podpoře projektů na vybudování zázemí pro sociální služby dojde k propojení uceleného záměru, aby se do území MAS rozšířily sociální služby a zvýšila se tak jejich dostupnost pro občany. Obce Milín, Hvožďany a město Březnice vybudují zázemí pro sociální služby, kde budou mít možnost sociální pracovníci pracovat se svými klienty. Vybudování zázemí pro sociání služby je podpořeno z výzvy MAS z Integrovaného regionálního operačního programu Podpora infrastruktury pro sociální služby (Výzva MAS PODBRDSKO č.  058/06_16_072/CLLD_16_01_036). Sociální pracovníci poskytují své služby na území MAS díky podpoře z dalšího projektu MAS - Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko  ve výzvě MAS Podbrdsko z  Operačního programu zaměstnanost (Výzva MAS PODBRDSKO - Podpora sociálních služeb I. číslo 242/03_16_047/CLLD_16_01_036). Součástí projektů je i nákup automobilů pro všechny tři místa.

 


Podpořený subjekt  Město Březnice

Náklady projektu  2.228.257,00 Kč (z toho 95% z MAS, 5% spoluúčast žadatele)

Doba realizace  27.10.2018 - 30.1.2019

Slavnostní otevření zázemí dne 15.5.2019 - Video z otevření zázemí

Zázemí pro sociální služby ve městě Březnice se nachází ve dvoře městského úřadu a bude k dispozici všem návštěvníkům, kterým je Charita Příbram připravena pomoci v tíživé životní situaci. Zároveň charita působí po celém regionu Březnicka a dále po celém území naší MAS.

Březnice BřezniceBřeznice

 


Podpořený subjekt  Obec Milín

Náklady projektu 2.655.601,00 Kč (z toho 95% z MAS, 5% spoluúčast žadatele)

Doba realizace  11.12.2017 - 30.11.2018

Slavnostní otevření zázemí dne 14.5.2019 - video z otevření zázemí

Rekonstrukce zázemí pro sociální služby v obci Milín je podpořena z Místní akční skupiny Podbrdsko z 1. Výzvy MAS - IROP - Podpora infrastruktury pro sociální služby. Zázemí se nachází v podkrovním prostoru Obecního úřadu Milín. Bude zde působit Charita Příbram.
Přejeme zázemí mnoho spokojených uživatelů.

Milín Milín Milín

 


Podpořený subjekt  Obec Hvožďany

Náklady projektu  2.708.047,00 Kč (z toho 95% z MAS, 5% spoluúčast žadatele)

Doba realizace  16.2.2017 - 31.5.2019

Slavnostní otevření zázemí dne 7.5.2019 - video z otevření zázemí

Klubové centrum v obci Hvožďany bude využíváno pro rodiny s dětmi, ale i pro další cílové skupiny. Veřejnost využít tento prostor pro setkání s Charitou Příbram, která zde v otevírací době poskytuje sociální poradenství. Rekonstrukce budovy je také podpořena z Místní akční skupiny Podbrdsko.

budova Hv Hv Hv